"สำนักจุฬาราชมนตรี" ประกาศเริ่มเดือนรอมฎอน วันที่ 10 ก.ค.นี้
 


"สำนักจุฬาราชมนตรี" ประกาศเริ่มเดือนรอมฎอน วันที่ 10 ก.ค.นี้
สำนักจุฬาราชมนตรีออกประกาศผลการดูดวงจันทร์เพื่อเข้าสู่เดือนรอมฏอน ปรากฏในคืนนี้ (8 ก.ค.) ยังไม่มีผู้พบเห็นดวงจันทร์ จึงประกาศเริ่มเดือนรอมฏอนในวันที่ 10 กรกฎาคมนี้ ตามประกาศดังนี้:ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434


***************

         
ตามที่ ข้าพเจ้า นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า นั้น ปรากฏว่าในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์

       
จุฬาราชมนตรี จึงประกาศว่า วันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 ตรงกับวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2556


ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556


(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี
// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.