พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เปิดห้องกิจกรรมเรียนรู้ผ้าไทยมรดกล้ำค่าที่ควรหวงแหน
 


พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เปิดห้องกิจกรรมเรียนรู้ผ้าไทยมรดกล้ำค่าที่ควรหวงแหน


พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เปิดห้องกิจกรรมเรียนรู้ผ้าไทยมรดกล้ำค่าที่ควรหวงแหน
เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยให้ทุกคนรู้จักหวงแหน และช่วยกันอนุรักษ์มรดกล้ำค่าทางศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงมีแนวคิดในการจัดทำห้องกิจกรรม (Activity Studio) โดย ปิยวราทีขะระ หัวหน้าโครงการพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ กล่าวว่า ห้องกิจกรรมเป็นพื้นที่ประกอบกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์กับนิทรรศการหลักของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ผ่านการทดลอง สัมผัส และการปฏิบัติจริง โดยซึมซับข้อมูลผ่านกระบวนการเรียนรู้ในห้องกิจกรรม รวมทั้งการได้ลองทำกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่เพียงแต่จะทำให้ผู้เข้าชมได้รับความบันเทิงและความสนุกสนานแต่ยังได้รับความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ถือเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าชมจดจำและเข้าใจเนื้อหาของนิทรรศการหลักได้มากขึ้น

ห้องกิจกรรมบริเวณชั้น 1 พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ, ท่านผู้หญิงอรนุช  อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ดร.จรัลธาดา กรรณสูต ได้นำชมห้องกิจกรรมซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 4 ส่วนคือ มาแต่งตัวแบบไทยให้ตุ๊กตากันเถอะ สนุกสนานกับการแต่งตัวตุ๊กตาด้วยเครื่องแต่งกายในสมัยต่าง ๆ รวมถึงชุดไทยพระราชนิยมแบบต่าง ๆ เช่น ชุดไทยดุสิต ชุดไทยบรมพิมาน ชุดไทยศิวาลัย ชุดไทยจักรี ชุดไทยจิตรลดา ชุดไทยอัมรินทร์ ชุดไทยจักรพรรดิ เป็นต้น เรียนรู้เรื่องการแต่งกายในแต่ละสมัยว่ามีรูปแบบอย่างไรโดยชุดตุ๊กตาและเครื่องประดับทำจากแม่เหล็กอ่อน สามารถเคลื่อนย้ายไปตกแต่งบนตัวตุ๊กตารูปภาพบนฝาผนังแม่เหล็ก

ถัดมาเป็นส่วนกิจกรรมที่ 2 เกมอะไรอยู่ในกล่อง ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้า ผู้เข้าชมได้สัมผัสดูแบบจำลองวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในกล่องคำถามทั้ง 8 กล่อง เพื่อหาคำตอบว่าอะไรอยู่ในกล่อง อาทิ รังไหม กี่ทอผ้าจำลอง ฯลฯ ส่วนกิจกรรมที่ 3 นุ่งโจงห่มสไบ แต่งกายสีตามวัน นอกเหนือจากการแต่งตัวให้ตุ๊กตาแล้ว สามารถแต่งกายแบบไทยด้วยสีตามวันจากบันทึกความทรงจำในหม่อมเจ้าหญิงจงจิตรถนอม ดิศกุล โดยการแต่งกายแบบไทยคือ ผู้หญิงห่มสไบและนุ่งโจง ขณะที่ผู้ชายนุ่งโจง พร้อมสนุกสนานไปกับอุปกรณ์ประกอบฉาก ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับฉากย้อนยุคภายในห้องกิจกรรม และกิจกรรมสุดท้าย ตราประทับลายผ้าประเภทต่าง ๆ เช่น ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าแพรวา ผ้ายก ผ้าจก ผ้าขิด และผ้าชาวเขา สามารถนำตราประทับมาออกแบบลวดลายบนกระดาษทำโปสการ์ดเป็นที่ระลึก
    
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษประจำเดือนให้ได้เข้าร่วมอีกมากมาย ซึ่งผู้สนใจโทร. 0-2225-9420 และ 0-2225-9430 พร้อมร่วมสนุกกับห้องกิจกรรมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ค่าเข้าชมผู้ใหญ่ 150 บาท ผู้สูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) และนักเรียนนักศึกษา 80 บาท เด็กอายุน้อยกว่า 12 ปี เข้าชมฟรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.queensirikitmuseumoftextiles.org// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.