พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จฯ เปิดห้องกิจกรรม เรียนรู้เรื่องผ้า สนุกกับแต่งตัวย้อนยุค
 


พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จฯ เปิดห้องกิจกรรม เรียนรู้เรื่องผ้า สนุกกับแต่งตัวย้อนยุค


พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จฯ เปิดห้องกิจกรรม เรียนรู้เรื่องผ้า สนุกกับแต่งตัวย้อนยุค

ปิยวรา ทีขะระ ชวนท่านผู้หญิงอรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา และท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ มาร่วมกิจกรรมสนุกกับอุปกรณ์ประกอบการแต่งกาย ที่จัดขึ้นในห้องกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ.

เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้เรื่องผ้า ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของไทยให้สู่วงกว้าง เข้าถึงกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไปมากขึ้น พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงจัดทำห้องกิจกรรม (Activity Studio) ขึ้นบริเวณชั้น 1 ของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าชม ได้มีส่วนร่วมและได้รับความสนุกสนานผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งได้จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อ 27 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยมี ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ, ท่านผู้หญิงอรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ดร.จรัลธาดา กรรณสูต คณะกรรมการบริหารของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ มาร่วมงาน ที่หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง


ปิยวรา ทีขะระ หัวหน้าโครงการพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ กล่าวว่า ห้องกิจกรรมนี้ เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ทางพิพิธภัณฑ์ ออกแบบขึ้น ใช้เป็นพื้นที่ประกอบกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเชื่อมโยงกับนิทรรศการหลักของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ โดยผู้เข้าชมสามารถร่วมทำกิจกรรมเสริมความรู้ ผ่านการทดลองสัมผัสและปฏิบัติจริง ประกอบด้วย มาแต่งตัวแบบไทยให้ตุ๊กตากันเถอะ เป็นกิจกรรมสนุกสนานไปกับการแต่งตัวตุ๊กตา และเครื่องแต่งกายที่ทำด้วยแม่เหล็กอ่อน สามารถเคลื่อนย้าย โดยมีทั้งชุดไทยพระราชนิยม 8 แบบ และเครื่องแต่งกายชายไทยในโอกาสต่างๆ ทำให้คนที่เข้ามาชมนิทรรศการได้เรียนรู้เรื่องการแต่งกายในแต่ละยุคสมัยว่ามีรูปแบบใด ตามด้วยเกมอะไรอยู่ในกล่อง เป็นกิจกรรมทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้า ผู้ชมจะได้สัมผัสและดูแบบจำลอง วัตถุดิบ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งซ่อนอยู่ในกล่องคำถาม เพื่อหาคำตอบว่าสิ่งที่อยู่นั้นคืออะไร นอกจากนี้ยังมีการนุ่งโจงห่มสไบ แต่งกายตามสีวัน ซึ่งจะมีผ้าสไบและผ้าโจงเตรียมไว้ให้ทั้งชายและหญิง เพื่อให้สนุกสนานกับการแต่งตัวย้อนยุคและถ่ายภาพที่ระลึก สุดท้ายเป็นกิจกรรมตราประทับลายผ้า ซึ่งมีทั้งผ้าไหมมัดหมี่, ผ้าแพรวา, ผ้าจก และผ้าขิด ที่จัดเตรียมไว้ให้ประทับบนกระดาษการ์ดตามชอบ และในอนาคตพิพิธภัณฑ์ผ้าฯจะจัดเป็นโครงการทัศนศึกษา สำหรับการเข้า ชมของโรงเรียนต่างๆเป็นหมู่คณะ


โดย ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ กล่าวเสริมว่า ศิลปวัฒนธรรมผ้าเหล่านี้เป็นสมบัติของชาติที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงรักษาไว้ให้นานแล้ว งานผ้าเหล่านี้แสดงให้เห็นฝีมือคนไทยที่มีความสามารถหลากหลาย ซึ่งอยากให้ทุกคนรู้สึกซาบซึ้ง หวงแหน และเราควรจะปลูกฝังความรู้สึกนี้กันตั้งแต่เด็ก ให้เกิดความสนใจ อย่าละเลยสิ่งที่บรรพบุรุษได้ทำทิ้งเอาไว้ ถ้าไม่มีการสืบสานทุกอย่างก็จะจบไป.

 // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.