มหกรรมวัฒนธรรมเมืองขอนแก่น
 


มหกรรมวัฒนธรรมเมืองขอนแก่น


มหกรรมวัฒนธรรมเมืองขอนแก่น
วันนี้ (28 มิ.ย.)ที่ห้องประชุม เทศบาลหนองสองห้อง จ.ขอนแก่น สภาวัฒนธรรม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น จัดประชุมแผนงานมีวาระด่วนกาตรจัดงาน  “มหกรรมวัฒนธรรมเมืองขอนแก่น ก้าวสู่อาเซียนมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอ พร้อมนายเสรี ถิรทัฬหกุล ประธาน สภา วธ.หนองสองห้อง นายอดิศักดิ์ วนาทรัพย์ดำรง กรรมการประชาสัมพันธ์งานแถลงว่าในวันที่ 10-14 ก.ค. ที่สวนสาธารณะเทศบาลนครขอนแก่น 200 ปี (บึงแก่นนคร) และงานเชิดชูเกียรติเสริมสร้างกำใจเครือข่าย ( ส.วธ.) สถานที่บริเวณมหาวิทยาลัย มกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บ้านโคกสี โดยให้สภาวัฒนธรรมอำเภอ ทั้งหมดในจังหวัดฯ 26 แห่ง คัดเลือกหน่วยงาน(องค์กร)หรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด ในมิติวัฒนธรรม ให้เสนอมาอำเภอละสองราย
 

ในส่วน ส.วธ.หนองสองห้องที่ประชุมเสนอทั้งสองอย่าง บุคคล ได้แก่ พ.ต.ท.ไฉน ช่วงวงษ์หล้า รองผกก.สภ.หนองสองห้อง และองค์กร อบต.ดอนดั่ง เป็นสองรายการที่ได้รับการพิจารณาในที่ประชุมดังกล่าว สำหรับขบวนแห่วันเปิดงานครั้งนี้ ได้ โรงเรียนมะยมศึกษาสามโรงมาร่วมพิธี โดยจะให้เข้าร่วมขบวนแห่ด้านวัฒนธรรม โชว์ศิลปวัฒนธรรมของอำเภอฯซึ่งได้แก่ จิตรกรรมฝาผนังวัดสระบัวแก้ว ต .หนองเม็ก กู่ทับหลัง ฯบ้านเมย ต.หนองสองห้อง และ ป่าชุมชนเนื้อที่กว่าสองพันไร่เศษแหล่งอนุรักษ์พันธ์ไม้สมุนไพรและนกน้ำนานาชนิด.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.