เปิดสำนักงานรัฐสภาประจำเมืองกรุงเก่า
 


เปิดสำนักงานรัฐสภาประจำเมืองกรุงเก่า


เปิดสำนักงานรัฐสภาประจำเมืองกรุงเก่า
วันนี้ (28 มิ.ย.) ที่ อาคารสถานีขนส่งทางน้ำ  จ.พระนครศรีอยุธยา  น.ส.ศศิเพ็ญรัตน์ พลสนะ รอง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เดินทางมาร่วมเป็นประธาน เปิดสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็น 1 ใน 6 จังหวัดที่รัฐสภาเปิดนำร่องพร้อมกัน  โดยมี นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา เป็นประธานเปิดอย่างเป็นทางการโดยเชื่อมสัญญาณจากกรุงเทพมหานครไปยัง 6 จังหวัด ประกอบด้วย ขอนแก่น ชลบุรี  เชียงราย  พระนครศรีอยุธยา สุราษฎร์ธานี  และอุบลราชธานี  
 

น.ส.ศศิเพ็ญรัตน์ กล่าวว่า การมาตั้งสำนักงานฯ ในจ.พระนครศรีอยุธยา มีจุดประสงค์เดียวกันทุกจังหวัดคือจะส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย บทบาท อำนาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา คณะกรรมาธิการฯ ให้คำแนะนำ และสนับสนุนการใช้สิทธิของประชาชน โดยเฉพาะรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และรับเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมของประชาชนในแต่ละจังหวัดตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.