เมืองกาญจน์จัดทัวร์นำเที่ยวชมเส้นทางเกษตร
 


เมืองกาญจน์จัดทัวร์นำเที่ยวชมเส้นทางเกษตร


เมืองกาญจน์จัดทัวร์นำเที่ยวชมเส้นทางเกษตร
วันนี้ ( 25 มิ.ย.) ที่สำนักงานเกษตร จ.กาญจนบุรี นายชัยวัฒน์  ลิมป์วรรณธะ ผวจ.กาญจนบุรี ประธานเปิดงานการจัดทัวร์นำเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร และปล่อยขบวนรถบัส  โดยมี นายบำรุง  สังข์สว่าง เกษตร จ.กาญจนบุรี นายนเรศ จุลบุตร ท่องเที่ยวและกีฬา จ.กาญจนบุรี มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โรงแรม บริษัทต่างๆ และสื่อมวลชน เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 120 คน เข้าร่วมพิธี
 

นายชัยวัฒน์  เมืองกาญจน์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายหลายรูปแบบ ซึ่งจังหวัดได้ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเสมอมา และได้กำหนดการท่องเที่ยวไว้ในวิสัยทัศน์ของ จ.กาญจนบุรี การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิม  และสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดให้มากขึ้นสำหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร นับว่ามีความสำคัญเพราะ จ.กาญจนบุรี มีทรัพยากรด้านการเกษตรที่หลากหลายและมีหลายแห่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญ  เหมาะที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว  การจัดทัวร์นำเที่ยวชมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรครั้งนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์และแนะนำเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อให้ส่วนราชการ โรงแรมบริษัท ทัวร์ และสื่อมวลชนได้รับทราบ

ด้าน นายบำรุง  เปิดเผยว่า จ.กาญจนบุรี เป็นจังหวัดท่องเที่ยว มีรูปแบบการท่องเที่ยวหลายรูปแบบและเป็นจังหวัดที่ห่างจากรุงเทพฯ เพียง 129 กิโลเมตร ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี เป็นจำนวนมาก  ในจำนวนนั้นมาเที่ยวในลักษณะทัศนศึกษาดูงานและเรียนรู้การประกอบอาชีพ ซึ่งได้ติดต่อผ่านทั้งส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และบริษัททัวร์ต่างๆดังนั้น จังหวัดจึงดำเนินการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่ปี 2553 โดยมีเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร จำนวน 13 แหล่ง ในปัจจุบันปี 2556 ได้มีเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 7 แหล่ง รวมทั้งหมด 20 แหล่ง  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร โดยการจัดทัวร์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เข้าร่วมโครงการโครงการในปี 2556 จำนวน 7 แหล่ง และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่จะเข้าร่วมโครงการในปี 2557 จำนวน 2 แหล่ง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโรงแรม บริษัททัวร์ต่างๆ และสื่อมวลชนได้รับทราบเส้นทาง และที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร. 

 // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.