สถานทูตญี่ปุ่นในไทย
 


สถานทูตญี่ปุ่นในไทย


สถานทูตญี่ปุ่นในไทย

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยกับเว็บไซต์ภาษาไทย ที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานทูต ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับไทยที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างญี่ปุ่นและไทย สำนักข่าวสารญี่ปุ่น นโยบายต่างประเทศ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นที่ควรรู้ ล่าสุดแผนกกงสุลของญี่ปุ่นได้ออกประกาศการออกวีซ่าให้กับบุคคลผู้ถือสัญชาติไทยที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับการเดินทางไปพำนักระยะสั้นแบบ Multiple ไม่เกิน 90 วัน อายุการใช้งานไม่เกิน 3 ปี เพื่อต้องการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นและเป็นการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจพร้อมกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศให้แน่นแฟ้นขึ้น คลิกรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://www.th.emb-japan.go.jp/th/// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.