"กรุงเก่า" จัดงานวันเห็ดตับเต่า
 


"กรุงเก่า" จัดงานวันเห็ดตับเต่าเมื่อวันที่ 30 พ.ค. นายวิทยา ผิวผ่อง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า  ศูนย์การเรียนรู้เพาะเห็ดตับเต่า  ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ได้จัดงาน “ วันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ”  ปีที่ 4 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นใน วันที่  1 - 2 มิ.ย.  โดยมี  นายศุภฤกษ์   กลั่นกล้า  นายกอบต.สามเรือน  นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไปกว่า 80 คน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้สำหรับผู้ที่มาเที่ยวชมงานจะได้สัมผัสกับวีถีชีวิตธรรมชาติ  ลงเรือพายล่องในคลองโพ  ชมธรรมชาติสายน้ำที่ใสสะอาด  บ้านริมคลอง บันทึกภาพชมดงโสนแหล่งเพาะเห็ดตับเต่า ที่เจริญเติบโตท่ามกลางดงโสนแห่งเดียวในประเทศไทย  ชมการสาธิตและชิมเมนูที่ปรุงอาหารจากเห็ดตับเต่า  การสาธิตทำขนมดอกโสน  อาหารคาวหวานประจำท้องถิ่นและเลือกซื้อเห็ดตับเต่าสดๆ ราคาถูก 

ด้าน นายศุภฤกษ์  กล่าวว่า  การจัดงาน “ วันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ”  ทาง อบต.สามเรือน ได้จัดติดต่อกันปีนี้เป็นปีที่ 4   เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่ยังไม่รู้จักเห็ดตับเต่าหรือรับประทานมาก่อนได้ลิ้มชิมรส ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้เข็มแข็ง   เนื่องจากผู้ปลูกเห็ดตับเต่ามีการรวมตัวแลกเปลี่ยนความรู้จากภูมิปัญญา สามารถเพาะขยายพื้นที่เพาะเห็ดมีผลผลิตออกมากที่สุดในประเทศไทย  สร้างรายได้ให้กับประชาชน  ที่สำคัญองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ต้องการพัฒนาส่งเสริมพื้นที่เพาะเห็ดตับเต่า ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงวิชาการเกษตรและอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งใหม่ของจังหวัด ซึ่งขณะนี้จะมีประชาชน นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมและศึกษาในแต่ละปีจำนวนมากต่อไป.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.