จังหวัดอุบลฯปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ ในวันวิสาขบูชา
 


จังหวัดอุบลฯปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ ในวันวิสาขบูชา


จังหวัดอุบลฯปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ ในวันวิสาขบูชา
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 24 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์หลวงปู่มั่น ภูริฑัตโต อุทยานบึงบัวอุบลราชธานี บ้านหนองช้าง ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ปล่อยปลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ 86 พรรษา พิธีลงสัตยาบันประกาศเขตอภัยทานเพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำอุทยานบึงบัวอุบลราชธานี และเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลในวันวันวิสาขบูชา โดยมีประชาชน ข้าราชการ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมจำนวนมาก

นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า โครงการปล่อยปลาจำนวน 322,600 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์อย่างมาก ถือว่าเป็นความตั้งใจ ความร่วมแรง ร่วมใจ และเป็นน้ำหนึ่งใจด้วยกัน ของภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานท้องถิ่น ที่จะร่วมกันถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งนอกจากพวกเราได้ปล่อยปลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ยังได้ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลปล่อยปลาถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา

และจากข้อมูลที่รับจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน ทราบว่า ท่านพระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล ได้เห็นความสำคัญ และความจำเป็นของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้มีความอุดมสมบูรณ์คงอยู่อย่างยั่งยืน สืบไป โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความตระหนักร่วมกัน จึงนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งของชาวอุบลราชธานี ที่จะได้มีแหล่งศึกษา เรียนรู้ เกี่ยวกับปลาน้ำจืด สำหรับเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกและประชาชนผู้สนใจ ต่อไปในอนาคต..// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.