ฝาก 6 ข้อหนุนเที่ยวไทย
 


ฝาก 6 ข้อหนุนเที่ยวไทย


ฝาก 6 ข้อหนุนเที่ยวไทย

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินบาทต่อภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย ว่า มีเป้าหมายสำคัญที่จะเพิ่มจำนวนของนักท่องเที่ยวคุณภาพให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้เข้าประเทศ โดยเป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะมาไทยปีนี้ที่ 24.5 ล้านคน เป้าหมายรายได้ 1.14 ล้านล้านบาท สามารถเป็นไปได้อยู่แล้ว โดยมีข้อตกลงที่จะดำเนินการใน 6 เรื่องคือ 1.กระทรวงการต่างประเทศจะว่าจ้างเอกชนให้บริการออกวีซ่าให้นักท่องเที่ยว เสริมเพิ่มเติมในบางประเทศที่มีความจำเป็น โดยกระทรวงการคลังจะจัดหางบประมาณให้ พร้อมพิจารณาทำวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ และออกวีซ่าแบบเข้าประเทศไทยได้หลายครั้ง เพื่ออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวมากที่สุด

2.ให้กระทรวงคมนาคมเร่งพัฒนาและขยายสนามบินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มมากขึ้น 3.ให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลเรื่องสุขภาพ การรักษาพยาบาลให้นักท่องเที่ยว ซึ่งมีการพูดถึงแนวทางทำประกันสุขภาพเสริมไปในการขอวีซ่า 4.ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เพิ่มทัวร์คุณภาพ 5.ให้กระทรวงการท่องเที่ยวส่งเสริมการจัดประชุมและสัมมนาระดับนานาชาติให้มากขึ้น 6.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์ ช่วยกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวที่มีการเสื่อมโทรม ทั้งนี้ ที่ประชุมไม่ได้พูดถึงเรื่องค่าเงินบาทที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวโดยตรง และจะมีการประชุมแยกย่อยเพื่อดำเนินการทั้ง 6 ประเด็นข้างต้น.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.