กรุงเก่าเปิดงานวิสาขบูชา ความสัมพันธ์อยุธยา-ศรีลังกา
 


กรุงเก่าเปิดงานวิสาขบูชา ความสัมพันธ์อยุธยา-ศรีลังกา


กรุงเก่าเปิดงานวิสาขบูชา ความสัมพันธ์อยุธยา-ศรีลังกา

              เมื่อเวลา  19.20 น.วันที่ 21 พค ที่บริเวณวัดมหาธาตุและวัดหลังคาขาว ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้มีพิธีเปิดงานความสัมพันธ์อยุธยา-ศรีลังกา และงานวิสาขบูชาโลก ศาสตราจารย์ เอ็กกานายากี้  รมต.กระทรวงวัฒนธรรมและศิลปะ ประเทศศรีลังกา ศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์จาเกต  บาลัสสุริยา รมต.กระทรวงมรดกแห่งชาติประเทศศรีลังกา นางกุมารี  บาลัสสุริยา  ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ ประเทศศรีลังกา  พร้อมด้วย พลเอก ชานต้า โกตเตโกด้า เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  นายวิทยา  บูรณศิริ  สส.พระนครศรีอยุธยา เขต 4 และ นายวิทยา  ผิวผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกันทำพิธีเปิดงานความสัมพันธ์อยุธยา – ศรีลังกา และงานเฉลิมฉลองวิสาขบูชาโลก ภายใต้กิจกรรม  "วิสาขบูชา อยุธยา มหาพุทธานุภาพ

โดยภายในงานมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปลุกเสกพระพุทธรูปปางประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ภายในงานมีการตกแต่ไฟอย่างสวยงาม   

             นายวิทยา  ผิวผ่อง  กล่าวว่า  การจัดงานดังกล่าวเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลวันวิสาขบูชา โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ไทย  และพระภิกษุสงฆ์ศรีลังกา  99 รูปสวดมนต์และสวดสรภัญญะ  เชื่อมความสัมพันธ์ด้านพุทธศาสนา และความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่มีมาช้านาน พร้อมกันนี้ ได้ถวายผ้าไตรจำนวน 399 ไตรให้กับพระภิกษุสงฆ์ศรีลังกาด้วย   สำหรับภายในงานมีการเผยแพร่พุทธประวัติของพระพุทธเจ้า  ประวัติพระอุบาลีมหาเถระ  ความสัมพันธ์ครบ  260 ปีลัทธิลังกาวงศ์  นิกายสยามวงศ์   และเป็นการรวมจิตใจประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นหนึ่งเดียว ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี  เข้าวัด ฟังธรรม  มีการประกวดโต๊ะหมู่บูชาของ 16 อำเภอ   การแสดง  แสง  เสียง   ทั้งนี้ ทางจังหวัดฯ ได้ประดับโคมไฟสวยงามเปิดเป็นถนนคนเดินตั้งแต่สะพานปรีดีธำรง  ตลอดเส้นทางถึงวัดมหาธาตุ  อย่างไรก็ตาม งานดังกล่าวจะมีไปจนถึงวันที่ 23  พ.ค.นี้

 // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.