กรุงเก่าเตรียมจัดงานวิสาขบูชายิ่งใหญ่
 


กรุงเก่าเตรียมจัดงานวิสาขบูชายิ่งใหญ่


กรุงเก่าเตรียมจัดงานวิสาขบูชายิ่งใหญ่
เมื่อเวลา 12.30 น.วันที่ 20 พ.ค. นายวิทยา ผิวผ่อง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เดินทางไปตรวจความพร้อมการจัดเตรียมงานความสัมพันธ์อยุธยา-ศรีลังกา และงานเฉลิมฉลองวิสาขบูชา ที่บริเวณวัดมหาธาตุและวัดหลังคาขาว อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยจะมีการประดับไฟ ประดับธงธรรมจักร ธงฉัพพรรณรังสี และธงชาติไทย ที่น่าสนใจคือมีการจำลองพระพุทธเจ้าในช่วงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

นายวิทยา กล่าวว่าจะมีการประดับธง และไฟอย่างสวยงามภายในเกาะเมิอง และยังเน้นการประดับธงธรรมจักรทั่วทั้งจังหวัด  เพื่อเฉลิมฉลองวันแห่งพระพุทธศาสนา และเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนและเยาวชน ปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะ เป็นพุทธศาสนิกชน เข้าวัด ฟังธรรม โดยองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล จัดทำธงมอบให้กับประชาชน “ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน จึงขอเชิญชวนเพื่อแสดงให้รับรู้ว่า เป็นวันสำคัญทางศาสนา อาจเป็นรูปพระพุทธเจ้า มีโต๊ะหมู่บูชาหน้าบ้าน ก็เป็นการแสดงออก จึงอยากให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดตัวอย่าง ในฐานะเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา เป็นศูนย์กลางศาสนาของประเทศ อยุธยามีวัดมากมายทุกคนจะไปไหว้พระต้องคิดถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนั้น จะทำอย่างไรที่จะให้ความสำคัญกับศาสนาพุทธให้มากขึ้น  ภายในงานจะมีอาคารประดับไฟของประเทศศรีลังกา ภูฏาน และเนปาล เป็นอาคารขนาดใหญ่ กว้าง 12 เมตร สูง 12 เมตร มีการแสดงแสง สี เสียง ที่สำคัญที่สุดคือเป็นการฉลองเนื่องในโอกาส 260 ปีพระอุบาลี พระสงฆ์สำคัญของไทย ที่ไปวางรากฐาน ไปฟื้นฟูพุทธศาสนาให้กับชาวศรีลังกา จนเกิดเป็นนิกายสยามวงศ์ขึ้นมาในโลกนี้ โดยงานจัดขึ้นในวันที่ 21-23 พ.ค.นี้ จากนั้นวันที่ 24 พ.ค.จะมีพิธีเวียนเทียนตามวัดต่างๆด้วย..// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.