สตูลถกยกระดับตลาดนัดชายแดนวังประจัน
 


สตูลถกยกระดับตลาดนัดชายแดนวังประจัน


สตูลถกยกระดับตลาดนัดชายแดนวังประจัน
                   เมื่อวันที่ 20 พ.ค.2556 ที่ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติทะเลบัน  ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล นายอุทาร  พิชญาภรณ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาและบริหารจัดการตลาดชายแดนด่านวังประจัน ฯ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ทางคณะกรรมการฯได้จัดให้มีการประชุมกันไปแล้วจำนวนหลายครั้ง ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เพื่อหารือความคืบหน้าการพัฒนาและบริหารจัดการตลาดชายแดนบ้านวังประจันซึ่งผลการประชุมพบว่า ในปัจจุบันทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูลได้เสนอเรื่องไปยังต้นสังกัดที่กรุงเทพฯ พร้อมทั้งของบประมาณนำมาทำการศึกษาออกแบบแปลนขยายด่านวังประจันภายใต้กรอบ IMT-GT รวม 15 ล้านบาท                                                                                                                                       
                 อย่างไรก็ตามที่ประชุมยังได้เน้นย้ำให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด( อบจ.)สตูล เร่งดำเนินการส่งมอบตัวอาคารวางขายสินค้าที่ อบจ.ก่อสร้างเอาไว้ก่อนหน้านี้ให้กับทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอย่างเร่งด่วนและต้องการให้การดำเนินการส่งมอบดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนพ.ค. 56 นี้ รวมทั้งเร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล 11  ห้อง  สำหรับตลาดนัดพรมแดนวังประจันยังคงเปิดในวันเสาร์-อาทิตย์ตามปกติ      // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.