ทัวร์สระแก้ว
 


ทัวร์สระแก้ว


ทัวร์สระแก้ว

นอกจากตลาดโรงเกลือที่เป็นแหล่งซื้อขายยอดนิยมของผู้ชื่นชอบการช็อปปิ้งสินค้าต่างๆ จังหวัดสระแก้ว ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวแนวประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่น่าสนใจ รอต้อนรับนักเดินทางอีกหลายแห่ง อาทิ ปราสาทสด๊กก๊อกธม อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติตาพระยา ละลุ อ่างเก็บน้ำพระปรง เป็นต้น

เว็บไซต์ sakaeo.go.th รวบรวมรายละเอียดเรื่องเที่ยวไว้ใน หมวดข้อมูลด้านการท่องเที่ยว แบ่งเป็น แหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลที่พัก อาหาร OTOP สระแก้ว นอกจากนี้ยังมีความรู้ ภูมิปัญญาสระแก้ว ซึ่งรวบรวมรายการภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้มากถึง 68 รายการ และ เส้นทางเสด็จตามพระราชปณิธาน ให้ผู้สนใจได้ศึกษาข้อมูล หรือจะเลือกศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดสระแก้ว เช่น สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ตลอดจนนโยบายทางราชการของทีมผู้บริหารจังหวัดสระแก้ว ก็มีรายละเอียดให้เยี่ยมชมได้ทางเว็บไซต์นี้...// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.