รัฐบาลเชิญชวนร่วมงานวันวิสาขบูชา 18-24 พ.ค.
 


รัฐบาลเชิญชวนร่วมงานวันวิสาขบูชา 18-24 พ.ค.


รัฐบาลเชิญชวนร่วมงานวันวิสาขบูชา 18-24 พ.ค.

รัฐบาลเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงาน "วันวิสาขบูชา" ระหว่างวันที่ 18-24 พ.ค. พร้อมกันทั่วประเทศ โดยเวลา 15.00 น. วันที่ 18 พ.ค. "สมเด็จพระเทพฯ" เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดงานที่ท้องสนามหลวง...

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2556 นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2556 เปิดเผยว่า รัฐบาลมีกำหนดจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2556 เพื่อรำลึกบูชาพระมหากรุณาธิคุณ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 100 ปี ในวันที่ 3 ต.ค.นี้ ระหว่างวันที่ 18-24 พ.ค. พร้อมกันทั่วประเทศ

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะจัดขึ้นหลายพื้นที่ อาทิ ท้องสนามหลวง พุทธมณฑล ทำเนียบรัฐบาล เป็นต้น ในการนี้ เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดงานที่ท้องสนามหลวง ในวันเสาร์ที่ 18 พ.ค. จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมร่วมรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.