ทช.เตือนเที่ยวทะเล ระวังแมงกะพรุน ชี้มีพิษถึงตาย
 


ทช.เตือนเที่ยวทะเล ระวังแมงกะพรุน ชี้มีพิษถึงตาย


ทช.เตือนเที่ยวทะเล ระวังแมงกะพรุน ชี้มีพิษถึงตาย

อธิบดี ทช.เตือน ประชาชนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวทางทะเล ระวังเจอแมงกะพรุนมีพิษ ย้ำมีอันตรายถึงชีวิต แนะให้ให้เรียนรู้สัตว์น้ำทางทะเลควบคู่ไปด้วย...

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2556 นายนพพล ศรีสุข อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีรายงานจากสื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกี่ยวกับการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการสัมผัสแมงกะพรุนพิษในประเทศไทยเป็น ระยะ แต่องค์ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษในประเทศไทยยังมีน้อยมาก ดังนั้นจึงอยากเตือนนักท่องเที่ยวที่นิยมท่องเที่ยวทางทะเล ให้เรียนรู้สัตว์น้ำทางทะเลควบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะแมงกะพรุน ที่พบว่าปัจจุบันมีแมงกะพรุนที่มีพิษส่งผลอันตรายถึงชีวิต

อธิบดี ทช.กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามจากปัญหาที่ผ่านมาหน่วยงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ มีการรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจ โดยเริ่มเมื่อปี 2552 ทางสถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลีย สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอนุกรมวิธาน ชีววิทยา นิเวศวิทยา และแนวทางป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษในประเทศไทย ให้แก่บุคลากรของสถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน และบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง และในปี 2556 ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้นเมื่อมีสัมผัสแมงกะพรุนพิษในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล โดยมีการนำร่องในพื้นที่จังหวัดสตูลและภูเก็ต

สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถทำได้ดังนี้ 1.นำผู้บาดเจ็บขึ้นจากน้ำ 2.ใช้วัสดุแข็ง เช่น กระดาษ บัตร ไม้ เขี่ยหนวดออกจากบริเวณที่สัมผัส โดยห้ามใช้มือสัมผัสโดยตรง และห้ามนวด ถู หรือทายาใดๆ บริเวณที่โดนสายแมงกะพรุน 3.ราดผ่านด้วยน้ำทะเล เพื่อให้หนวดที่ติดอยู่ออกไปให้มากที่สุด 4.ถ้าเป็นไปได้ให้ใช้ยาชาชนิดพ่นในการลดอาการปวด เพื่อหลีกเลี่ยงการที่ต้องถูนวดบริเวณที่สัมผัสแมงกะพรุน ในกรณีที่ไม่มียาชาชนิดพ่น ใช้น้ำแข็งประคบเบาๆ เพื่อลดอาการปวด และ 5.ถ้ามีอาการรุนแรง เช่น เริ่มรู้สึกหายใจลำบาก หรือเริ่มหมดสติ ให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.