เมืองคอนจัดงานพุทธศาสนา"วิสาขบูชา"
 


เมืองคอนจัดงานพุทธศาสนา"วิสาขบูชา"


เมืองคอนจัดงานพุทธศาสนา
วันนี้ (12 พ.ค.) นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผวจ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 18 – 24 พ.ค. 2556  โดยมีจุดศูนย์กลางจัดงานหลัก ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ หลากหลายเพื่อให้พุทธศาสนิกชน นักเรียน นักศึกษาชาวนครศรีธรรมราช และนักท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรม โดยในช่วงระหว่างวันที่ 21 – 23 พ.ค. 2556 รวมทั้งได้จัดกิจกรรม “เวียนเทียน เรียนรู้ สู่จิตอาสา บูชาพระบรมธาตุ”

สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย คณะครู นักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาต่าง ๆ และศาสนิกชนพร้อมกันเวลา 08.00 น. ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จากนั้นประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นเจ้าหน้าที่บรรยายถึงแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญต่าง ๆ ในเขตพุทธาวาส วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ประธานในพิธีจุดเทียนส่งต่อให้ผู้เข้าร่วมพิธี เจ้าหน้าที่กล่าววิสาขปูรณมีบูชา จบแล้วมีการเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ หลังเสร็จพิธีแล้ว นักเรียน นักศึกษาแต่ละสังกัด แสดงออกถึงจิตอาสาแยกย้ายกันทำคุณประโยชน์ ทำความสะอาดในเขตพุทธาวาส.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.