ททท.กาญจนบุรีชวนเที่ยวออกร้านตลาดนิพพาน
 


ททท.กาญจนบุรีชวนเที่ยวออกร้านตลาดนิพพาน


ททท.กาญจนบุรีชวนเที่ยวออกร้านตลาดนิพพาน
เมื่อวันที่ 9 พ.ค. นายอิสสระพงษ์  แทนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานททท. สำนักงานกาญจนบุรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในวันนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.กาญจนบุรี และประชาสัมพันธ์เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก ภายใต้ชื่อ “คาราวาน – แรลลี่ : ท่องเที่ยวสุขสันต์ แดนสวรรค์ตะวันตก เพื่อตอกย้ำจังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งเป็นจังหวัดแห่งการท่องเที่ยวในดินแดนประวัติศาสตร์ และธรรมชาติของผืนป่าตะวันตก สอดคล้องกับ Theme “เที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลาง” โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว กลุ่มวัยทำงาน และกลุ่มขับรถเที่ยว ซึ่งจะมีเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจง

อาทิ การร่วมงานประเพณีรดน้ำต้นโพธิ์ ที่วัดวังก์วิเวการาม  ซึ่งหลวงพ่ออุตตมะ นำมาจากประเทศศรีลังกา แสดงถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และความสามัคคีของชุมชนท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ศิลปะการแสดงที่สวยงาม และมีกิจกรรมประเพณีที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง คือการออกร้านตลาดนิพาน โดยนำบุญที่ได้ทำมาแล้วไปซื้อของ ไม่มีการใช้เงินหรือบัตรเครดิตซื้อ ผู้ขายก็ปรารถนาบุญ จึงได้นำสิ่งของเหล่านั้นมาขาย เพื่อให้ได้บุญจากคนที่นำบุญมาซื้อและให้เป็นทานบารมีตามที่ได้สั่งสมไว้ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกาญจนบุรี  โทรศัพท์ 034-511200,034-512500.

 // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.