เมืองพัทยา ร่วมกับ สวนนงนุช ประกวดจัดสวน เชลซีฟลาวเวอร์โชว์ 2013
 


เมืองพัทยา ร่วมกับ สวนนงนุช ประกวดจัดสวน เชลซีฟลาวเวอร์โชว์ 2013


เมืองพัทยา ร่วมกับ สวนนงนุช ประกวดจัดสวน เชลซีฟลาวเวอร์โชว์ 2013
เมืองพัทยา จับมือ สวนนงนุชพัทยา แชมป์เหรียญทอง 3 ปี ซ้อน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เอ็มโอยู ในการเข้าร่วมประกวดจัดสวน งานเชลซีฟลาวเวอร์โชว์ 2013 ปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2556 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โชว์รูปแบบภูมิสถาปัตยกรรมให้เห็นถึงความเชื่อมโยง 2 มิติ ความเชื่อ และศรัทธา ระหว่างสวรรค์กับโลกมนุษย์

นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา และ นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เอ็มโอยู ในการเข้าร่วมประกวดจัดสวนงานเชลซีฟลาวเวอร์โชว์ 2013 ปีที่ 4 ที่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2556 โดยมี นายกิตติ วสีนนท์ อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และบุคคลสำคัญในท้องถิ่นร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก

นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา เปิดเผยว่า ในปีนี้ สวนนงนุชพัทยา ได้ก้าวสู่การประกวดงาน เชลซี ฟลาวเวอร์โชว์ เป็นครั้งที่ 4 เป็นการประชันกับนักจัดสวนกว่า 50 ประเทศทั่วโลก โดยร่วมกับเมืองพัทยา วางแนวคิดการออกแบบจัดสวนในสไตล์โดยใช้แนวความคิด “Thailand : the people the culture the religion” แสดงออกถึงความศรัทธาของคนไทยในพุทธศาสนา ส่วนรูปแบบสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมที่นำเสนอมาจากมิติความเชื่อทางวัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับความศรัทธาในศาสนาที่มีความเป็นมายาวนานแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลจากคติความเชื่อทางศาสนาที่ส่งผลต่อรูปแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม โดยสวนที่จัดจะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างสวรรค์และโลกมนุษย์ โดยวิหาร และทิวเขาที่อยู่โดยรอบเปรียบเสมือนสถานที่ประทับของเทพบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนสวรรค์ สวนที่จัดนี้ บริเวณรอบ ๆ เชิงเขาเปรียบเสมือนโลกมนุษย์ ซึ่งจะล้อมรอบไปด้วยวิถีชีวิต ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ของคนไทย อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของคติความเชื่อทางศาสนาต่อระบอบการปกครองของไทย โดยการเปรียบพระมหากษัตริย์เป็นเสมือนเทพสูงสุด ซึ่งแทนด้วยสัญลักษณ์ช้างเผือกคู่และพานพุ่มบูชา

นายอิทธิพล กล่าวว่า เมืองพัทยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้รู้จักเมืองพัทยามากยิ่งขึ้นโดยได้มีการดำเนินงานด้านการพัฒนากายภาพ ในการตกแต่งทัศนียภาพและดำเนินกิจกรรมร่วมกัน และเพื่อให้เกิดการบูรณาการทรัพยากรและกิจกรรมด้านต่าง ๆ ร่วมกัน เมืองพัทยากับสวนนงนุชพัทยา จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประกวดจัดสวนในงาน เชลซี ฟลาวเวอร์โชว์ ปี 2013 ที่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยใช้สิทธิความเป็นสมาชิกของสวนนงนุชกับสมาคม The Royal Horticultural Society เป็นผู้ดำเนินการร่วมกับเมืองพัทยา ที่แสดงถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน ถือเป็นโอกาสดีที่จะทำให้คนทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทย และเมืองพัทยาได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นโดยสวนนงนุชพัทยา ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคม The Royal Horticultural Society หรือ RHS องค์กรการกุศล เมืองเชลซี ประเทศอังกฤษ อันเป็นองค์กรที่มีภูมิประวัติศาสตร์ยาวนาน เป็นที่ยอมรับทั่วโลก และประเทศไทยโดยสวนนงนุชพัทยา ได้รับรางวัลเหรียญทอง (GOLD MEDAL) ในงานเชลซี ฟลาวเวอร์โชว์ มาแล้ว 3 ปีซ้อนที่ผ่านมา

ส่วนความหมายของการจัดสวนครั้งนี้นั้น “พระวิหาร” ใช้เรียกอาคารซึ่งเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกันระหว่างพระภิกษุสงฆ์กับฆราวาส เช่น งานถวายผ้าพระกฐิน งานทอดผ้าป่า งานทำบุญพิธีต่าง ๆ ฯลฯ  และหมายถึงอาคารที่เป็นที่ตั้งพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานเป็นการเรียกอย่างกว้าง ๆ ไม่เจาะจง แต่โดยหน้าที่แล้วใช้เรียกอาคารที่ถูกกำหนดให้เป็นประธานของวัดโดยตรงแทนพระเจดีย์ หรือพระปรางค์  และวิหารตั้งเป็นเอกเทศที่ไม่เป็นองค์ประกอบร่วมในเขตพุทธาวาสของวัด 

“เรือกอและ” เป็นเรือประมงของชาวบ้านในท้องถิ่นแถบจังหวัดภาคใต้ตอนล่างมีลักษณะเป็นเรือยาวที่ต่อด้วยไม้กระดานส่วนหัวและท้ายสูงขึ้นจากลำเรือให้ดูสวยงามทาสีแล้วเขียนลวดลายด้วยสีฉูดฉาดเป็นลายไทยหรือลายอินโดนีเซีย เรือกอและมี 2 แบบคือ แบบหัวสั้นและแบบหัวยาว มีบางคนพูดว่า ชาวประมงบางนาราไม่มีเรือกอและ เหมือนคนไม่มีเสื้อผ้า“ธรรมจักร” เป็นสัญลักษณ์สำคัญของพุทธศาสนา และเตือนใจให้ประพฤติ ปฏิบัติ ในสิ่งที่ดีงาม พระธรรมจักรประกอบด้วย กงหรือรอบวงล้อ มีความหมายเปรียบถึง วงล้อแห่งชีวิต วัฏจักรของการเวียนว่ายตายเกิด หรือวงเวียนแห่งการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน และซี่ของวงล้อหมายถึง มรรค หรือแนวปฏิบัติที่ทำให้พ้นทุกข์หรือพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด

“เสาชิงช้า” พิธีโล้ชิงช้านั้นมาจากตำนานการสร้างโลกของศาสนาพราหมณ์  ว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างโลก และพระอิศวรเป็นผู้ทดสอบว่าโลกที่สร้างมีความแข็งแรงพอหรือไม่ ซึ่งวิธีทดสอบของพระอิศวรคือ ให้พญานาคยึดตัวกับภูเขาใหญ่ 2 ลูกบนโลกนี้ และให้แกว่งไกวตัวดูว่าโลกมีความสั่นสะเทือนมากแค่ไหน โดยมีพระอิศวรยืนขาเดียวในลักษณะไข้วขายืนอยู่บนตัวพญานาค หากพระอิศวรต้องเอาขาข้างที่ไขว้อยู่ลงมาช่วยยันหมายความว่าโลกยังไม่แข็งแรงพอ แต่ในการทดสอบพระอิศวรสามารถยืนอยู่ขาเดียวจนการทดสอบเสร็จสิ้น แสดงว่าโลกที่สร้างขึ้นนี้มีความมั่นคงดี ดังนั้นการสร้างเมืองกรุงเทพฯ จึงจัดพิธีโล้ชิงช้าขึ้นเปรียบเหมือนทดสอบว่ากรุงเทพฯ มั่นคงแข็งแรงดี

“เจดีย์” สิ่งก่อสร้างที่มีในพุทธศาสนาสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานองค์พระพุทธรูป หรือเพื่อบรรจุอัฐิ และมีจุดมุ่งหมายเป็นการระลึกถึงผู้เสียชีวิตไปแล้ว

“เขามอ” เขามอเป็นภูเขาจำลองขนาดย่อมสำหรับตกแต่งสถานที่ เช่น วัด วัง บ้าน เพื่อความสวยงาม เขามอเป็นที่นิยมมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เขามอทำจากการนำก้อนหินและวัสดุอื่น ๆ มีขนาดต่าง ๆ กันมาก่อขึ้นในถาดหรืออ่างหรือบนพื้นดินให้คนสามารถปีนป่ายได้ และบ้างก็ตกแต่งด้วยต้นไม้  ตุ๊กตารูปคนและสัตว์ต่าง ๆ ที่ทำด้วยหิน เครื่องเคลือบ รูปหล่อโลหะและวัสดุอื่น ๆ ที่มีความสวยงามแก่เขามอ

เทียนพรรษา เทียนพรรษา เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ชาวพุทธจะยึดถือเป็นประเพณีนำเทียนไปถวายพระภิกษุในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อใช้จุดในการทำวัตรสวดมนต์พิธีในช่วงเข้าพรรษา

ช้าง ถือเป็นสัตว์ประจำชาติไทย และเป็นสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์  ทั้งประเทศไทยเคยมีธงชาติที่มีลายช้างเผือกไว้กลางธง ในอดีตช้างเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญมากในการเป็นพาหนะทำศึกสงคราม   ช้างเผือกจะมีลักษณะสวยงาม หายาก ต้องมีลักษณะตามตำรา คชบาล เมื่อมีการพบช้างที่มีลักษณะตรงตามตำราก็จะมอบถวายเป็นช้างคู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์       

พระสงฆ์บิณฑบาต และสามเณรเมื่อบวชในพระพุทธศาสนาต้องทำหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าทรงกำหนดไว้ในพระธรรมวินัยคือการออกเดินถือบาตรรับการถวายอาหารหรือสิ่งของจากชาวบ้านในเวลาเช้าเรียกว่าการออกบิณฑบาตและการออกบิณฑบาตของพระภิกษุสามเณรจะเป็นกิจวัตรที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ถือเป็นการเผยแผ่พระศาสนาอีกทางหนึ่งเหมือนการที่พระภิกษุสงฆ์เทศนาโปรดแก่บรรดาชาวบ้านที่มาร่วมการทำบุญด้วยเช่นกัน.

พัชรพล / ณัฐภูมินทร์ ปานรักษ์// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.