"ดันเซีย" ในจีน กับ ทิวทัศน์ "แดง-เขียว-ฟ้า" ที่สวยราวกับ "ภาพวาด"
 


"ดันเซีย" ในจีน กับ ทิวทัศน์ "แดง-เขียว-ฟ้า" ที่สวยราวกับ "ภาพวาด" 

 

′ดัยเซีย′ ในประเทศจีน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก โดย "ดันเซีย" มีความหมายว่า "เมฆสีกุหลาบ" เพราะเป็นพื้นที่เต็มไปด้วยหินทรายสีแดงที่ทับถมเป็นชั้นๆ รอบภูเขา หน้าผา และมีก้อนหินที่มีรูปทรงไม่ธรรมดา


โดยในประเทศจีนมีพื้นที่ลักษณะนี้ 3 พื้นที่ โดยจะอยู่แถบตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ซึ่งเป็นพื้นที่กึ่งร้อนชื้น ทำให้มีภูมิประเทศที่ดูแปลกตา ทั้งหน้าผาสีแดง เสาตามธรรมชาติ หุบเหว หรือแม้แต่น้ำพุ ซึ่งการที่มีภูมิประเทศที่หลากหลายเช่นนี้จะช่วยอนุรักษ์ป่าได้เป็นอย่างดี และคงความหลากหลายของสายพันธุ์ดอกไม้เและสัตว์ป่า ซึ่งมีกว่า 400 สายพันธุ์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจาก twistedsifter
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.