ธรรมยาตราสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย
 


ธรรมยาตราสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย


ธรรมยาตราสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย
เมื่อเวลา 07.00 น. วันนี้ ( 19 พ.ย.) ที่วัดเจดีย์หลวง เขตเทศบาลเวียงเชียงแสน จ.เชียงราย นายรังสรรค์ ขวัญเมืองเดิม ปลัดอาวุโสอำเภอเชียงแสน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการธรรมยาตรา สมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย เดินขึ้นพระธาตุดอยตุงปีที่ 2 และฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้า โดยมีกำหนดการเดินธรรมยาตรา 2 วัน คือวันที่ 19 และ 20 พ.ย. นี้ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวทางคณะสงฆ์เชียงราย ภาค 6  ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มรช.) และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในปีนี้  รวมทั้งเฉลิมฉลอง 750 ปี เมืองเชียงราย  และเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600  ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  ตลอดจนเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสเข้าร่วมปฏิบัติธรรม  เป็นกรณีพิเศษเพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป

โดยเริ่มเดินเท้าจากวัดเจดีย์หลวง ไปสักการะพระธาตุดอยตุง อ.แม่สาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมืองเชียงราย  โดยจะมีการพักแรมเป็นระยะตามวัดที่อยู่ตามรายทาง ในขบวนธรรมยาตรานี้  จะประกอบด้วยพระสงฆ์จำนวน 750 รูป ผู้นำองค์กรศาสนา  นักศึกษา นักเรียน ตลอดประชาชนทั่วไป 750 คน ทั้งนี้ได้จัดขบวนเป็น 8 กลุ่ม หรือ “8 มรรค” หรือ มรรค 8 ตามคำสอนของพุทธศาสนา.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.