น่าน-กลางคืนอากาศหนาว
 


น่าน-กลางคืนอากาศหนาว


น่าน-กลางคืนอากาศหนาว
  วันนี้ (13 พ.ญ.)  ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จังหวัดน่านว่า สภาพอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงมีหมอกลงจัดปกคลุมทั่วทั้งจังหวัดในตอนเช้า และกลางคืนเย็นอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเริ่มหันมานิยมออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ โดยหลายชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านได้จะจัดให้มีการเต้นแอโรบิก   
        ส่วนที่ชุมชนบ้านสถารส  ผู้สูงอายุทั้งชาย-หญิง ก็ให้ความสำคัญในการออกกำลังกายด้วยการจัดเต้นรำวงตามเพลงช้า-เร็ว สลับเปลี่ยนให้ได้ขยับแขน ขา พอได้เหงื่อ ในช่วงเย็นจนถึงหัวค่ำทุกวันที่บริเวณลานอเนกสงค์ของชุมชน  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกาย สร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และให้มีภูมิต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บที่จะเข้ามาแทรกซ้อนโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวนี้  อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในชุมชน โดยการพบปะมีกิจกรรมร่วมกัน ขจัดความเหงาในวัยสูงอายุอีกด้วย..// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.