ชาวบ้านจัดลากพระทางทะเลแห่งเดียวของประเทศไทย
 


ชาวบ้านจัดลากพระทางทะเลแห่งเดียวของประเทศไทย


ชาวบ้านจัดลากพระทางทะเลแห่งเดียวของประเทศไทย
 

วันนี้ ( 7 พ.ย.) ที่ท่าเทียบเรือบ้านปากปรน ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง  บรรดาชาวบ้าน พร้อมด้วยนักท่องเที่ยว ต่างทยอยลงเรือเพื่อร่วมในขบวนลากพระทางน้ำ(ข้ามทะเล)ประจำปี 2555  ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่แห่งเดียวของประเทศไทยที่ชาวบ้านในพื้นที่และอบต.หาดสำราญได้อนุรักษ์และสืบทอดกันมามากกว่า 50 ปี ซึ่งในปีนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรังได้เล็งเห็นความสำคัญและสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมพร้อมจัดทริปนำนักท่องเที่ยวกว่า 50 คนเข้าร่วมงานบุญด้วย
 

ทั้งนี้หัวขบวนเรือ ได้อัญเชิญพระพุทธรูปโบราณ ปางห้ามมาร ทำจากไม้ จากวัดปากปรนลงเรือเพื่อนำขบวนเรืออีกกว่า 30 ลำ จากท่าเทียบเรือบ้านปากปรน ไปยังแหลมจุโหย เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง เป็นระยะทางประมาณ 15 กม. เพื่อไปประกอบพิธีลอยเคราะห์กลางทะเล และจัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและการแข่งขันพายเรือ  ซึ่งคาดว่ากิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประเพณีลากพระทางน้ำ ตำบลหาดสำราญ จังหวัดตรัง ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปอย่างแพร่หลาย
      

สำหรับประเพณีลากพระทางน้ำบ้านปากปรน ได้ถือเป็นเรื่องราวปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนานแล้ว โดยชาวบ้านเชื่อว่าในวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จลงมาจากสรวงสวรรค์สู่โลกมนุษย์ หลังจากที่พระองค์เสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดา ณ สวรรค์ชั้นดุสิตตลอดพรรษา ซึ่งชาวบ้านทั่วไปจะเดินทางไปร่วมงานลากเรือพระทางบก แต่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหาดสำราญโดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ติดกับริมแม่น้ำลำคลอง และทะเลอันดามัน และประกอบอาชีพทำการประมง  ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปร่วมประเพณีลากเรือพระทางบกได้ ชาวบ้านพร้อมใจกันกำหนดให้วันแรม 8 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี จัดงานประเพณีลากพระทางน้ำ ตำบลหาดสำราญขึ้น

 // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.