ปรับปรุงท่าเรือฝั่งธนบุรีงบ 250ล.ดึงนักเที่ยว
 


ปรับปรุงท่าเรือฝั่งธนบุรีงบ 250ล.ดึงนักเที่ยว


ปรับปรุงท่าเรือฝั่งธนบุรีงบ 250ล.ดึงนักเที่ยว
นายบรรจง เหลืองรัตนมาศ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือให้มีความสวยงาม สะดวก และปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วยท่าเรือใหญ่ ๆ จุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในฝั่งธนบุรีอยู่แล้ว คือท่าเรือตลาดน้ำตลิ่งชัน ท่าเรือวัดกำแพงบางจาก ท่าเรือวัดคูหาสวรรค์ ซึ่งจะมีการปรับปรุงท่าให้ขยายกว้างขึ้นเข้ากับทัศนียภาพและสถาปัตยกรรมของวัด นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงท่าเรือ 6 ท่า คือ ท่าเรือวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ท่าเรือวัดหงส์รัตนาราม ท่าเรือวัดสุวรรณาราม ท่าเรือวัดศรีสุดาราม ท่าเรือวัดประดู่ฉิมพลี ท่าเรือสะพานเนาวจำเนียร โดยจะมีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ทั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ซีซีทีวี) ตู้เตือนภัยที่มีระบบเสียงเตือนและห่วงยางช่วยชีวิต ติดตั้งในทุกท่าเรือ มีป้ายบอกทาง ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ ตลอดเส้นทาง โดยภายใน 1-2 วันนี้ จะจ้างผู้รับเหมาวงเงิน 250 ล้านบาท ระยะเวลาการปรับปรุง 270 วัน ทั้งนี้การปรับปรุงจะเน้นให้บริการเรือท่องเที่ยวที่ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวใช้บริการอยู่ประมาณ 2,000 คนต่อวัน ซึ่งหลังจากปรับปรุงให้เกิดความสะดวกแล้วตั้งเป้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวเพิ่มขึ้น 4,000-5,000 คนต่อวัน และในอนาคตจะมีการเปิดให้บริการเรือโดยสารให้กับคนในพื้นที่ หากผลการศึกษาว่ามีประชาชนสนใจและคุ้มทุนกับการเปิดเดินเรือโดยสาร  อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ได้มีการทำประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นของประชนในพื้นที่  ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการปรับปรุง เพราะวัดต่าง ๆ ในฝั่งธนบุรีมีโบราณสถานและประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ควรที่จะอนุรักษ์และพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน รวมทั้งให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้มีรายได้จากการนำสินค้าในท้องถิ่นมาทำการค้าขายตามจุดแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.