จ.เลยตั้งเป้าหมายติดโผท่องเที่ยวอาเซียน
 


จ.เลยตั้งเป้าหมายติดโผท่องเที่ยวอาเซียน


จ.เลยตั้งเป้าหมายติดโผท่องเที่ยวอาเซียน
นายสมพงษ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผวจ.จังหวัดเลย เปิดเผยว่า ตั้งเป้าหมายผลักดันให้จังหวัดเลยเป็นหนึ่งในแผนที่ท่องเที่ยวอาเซียน หลังเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) เนื่องจากมองว่าจังหวัดเลย มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง เพราะมีชายแดนติดกับหลวงพระบาง สามารถดึงนักท่องดที่ยวต้องการไปเที่ยวหลวงพระบางให้แวะเที่ยวที่เลยก่อนได้ ส่วนปีหน้าตั้งเป้าหมายว่า จะดึงนักท่องเที่ยวมาเลยให้ได้ 2 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติไม่ต่ำกว่า 5 แสนคน โดยชูจุดขายแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ส่วนปีที่ผ่านมา มีคนเที่ยวเลย 1.3 ล้านคน เป็นคนไทย 1 ล้านคน ต่างชาติ 300,000 คน
 

ทั้งนี้ ได้จัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดเลย  “หนาวนี้ใจเดียว เที่ยวเมืองเลย”เดือน พ.ย.55-ก.พ.56 เพื่อกระตุ้นให้คนมาเที่ยวเลยมากขึ้น โดยมีกิจกรรมท่องเที่ยวต่อเนื่อง เช่น งานเทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว หน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ 29 ธ.ค.55-3 ม.ค.56 และงานเทศกาลต้นคริสต์มาส ครั้งที่ 1 ที่ลานคริสต์มาส อ.ภูเรือ วันที่ 24 พ.ย.55-31 ม.ค. 56 โดยในงานนี้ตั้งเป้าหมายโปรโมทให้ทั่วโลกรับรู้ว่า จ. เลย เป็นพื้นที่ผลิตและจำหน่ายต้นคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในไทยและในโลก โดยปีที่ผ่านมาขายได้ 2.5 ล้านต้นต่อปี สร้างรายได้ 300-400 ล้านบาท และหลังจัดงานตั้งเป้าหมายว่า ยอดจำหน่ายต้นคริสต์มาสจะเพิ่มเป็น 3.5 ล้านต้นต่อปี และผลักดันให้เลยเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องต้นคริสต์มาส เพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อคนให้กับคนในพื้นที่.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.