อบต.เขาน้อยจัดแข่งขันเรือยาวยิ่งใหญ่
 


อบต.เขาน้อยจัดแข่งขันเรือยาวยิ่งใหญ่


อบต.เขาน้อยจัดแข่งขันเรือยาวยิ่งใหญ่
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 31 ตุลาคม 2555 พ.อ.ภพอนันต์ เหลืองภานุวัฒน์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี ประธานเปิดการแข่งขันเรือยาวตำบลเขาน้อย ที่ บริเวณชายหาดหน้าวัดบ้านถ้ำ ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
 

พ.อ.ภพอนันต์   กล่าวว่า  ปัจจุบันการแข่งขันเรือยาวประเพณีเป็นกีฬาทางน้ำบนพื้นฐานของวัฒนธรรมประเพณี เป็นที่ได้รับวามนิยมแพร่หลายจนก้าวสู่การแข่งขันเรือนานาชาติ และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างฝีพายให้มีชื่อเสียง และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในการแข่งขันในน่านน้ำสากลทั่วโลก ประการสำคัญการแข่งขันเรือยาวได้รับการยอมรับให้เป็นกีฬาระดับนานาชาติ บรรจุชิงชัยเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ โดยการพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมกับมาตรฐานกีฬาสากลทั่วไป ขอให้ผู้เข้าแข่งขันได้ใช้ทักษะและความสามารถที่ซักซ้อมกันมาและจงได้รับชัยชนะทั่วกันทุกทีม
 

นายนิพนธ์ แม้นทิม นายก อบต.เขาน้อย เปิดเผยว่า  อบต.เขาน้อยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการสืบสานวัฒนธรรมการแข่งขันเรือยาว จึงได้จัดการแข่งขันเรือยาวเทศกาลออกพรรษาวัดบ้านถ้ำขึ้นทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสืบสานประเพณีการแข่งขันเรือยาวตำบลเขาน้อยให้คงอยู่ตลอดไป  2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเขาน้อย  3.เพื่อสร้างนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาประเพณีพื้นบ้านของคนไทย 4.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ราษฎรเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรน้ำ ซึ่งนอกจากจะใช้หล่อเลี้ยงชีวิตของคนไทยแล้ว ยังสามารถใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพของคนไทย.
 // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.