ชาวพุทธแห่เข้าวัดทำบุญตักบาตร
 


ชาวพุทธแห่เข้าวัดทำบุญตักบาตร


ชาวพุทธแห่เข้าวัดทำบุญตักบาตร

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม ได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา ตามแบบประเพณีไทย โดยมีพระราชวิริยาลังกา เจ้าคณะอำเภอพุทธมณฑล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง นำพระสงฆ์ สามเณร 119 รูปออกรับบิณฑบาต มีเจ้าหน้าที่ได้จัดโต๊ะเป็นแถวยาว จากหน้าพระอุโบสถ ผ่านไปทางริมแม่น้ำ เวียนซ้ายออกหน้าถนนจนรอบบริเวณวัดยาวเกือบ 500 เมตร มีพุทธศาสนิกชนนำดอกไม้ ธูปเทียน ข้าวสาร อาหารแห้ง มายืนรอใส่บาตรกันจนแน่นวัดตั้งแต่เช้า 


ในโอกาสนี้เทศบาลเมืองไร่ขิง ได้จัดให้มีประกวดเทพีตักบาตร ซึ่งเป็นครั้งแรกของตำบลไร่ขิง ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทย วัฒนธรรม ประเพณี โดยเฉพาะเครื่องแต่งกาย ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมเวทีประกวดจำนวน 24 คน และผู้ที่ได้การคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลชนะเลิศได้แก่ น.ส.สิริรัตน์ ชาวนาฝ้าย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภูมิลำนำอยู่ที่ตำบลทัพหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รองชนะเลิศได้แก่ นางสาวปัญญาพร  ประเสริฐถนอม นักศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ภูมิลำนำอยู่ที่ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวอารียา จันทร์ดาโคตร นักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน ภูมิลำนำอยู่ที่ อำเภอบางบอน กรุงเทพมหานคร เข้ารับรางวัลจากคณะกรรมและของที่ระลึกจากวัดไร่ขิง

 // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.