ผู้ว่าฯกาญจน์ เปิดแข่งขันเรือยาว
 


ผู้ว่าฯกาญจน์ เปิดแข่งขันเรือยาว


ผู้ว่าฯกาญจน์ เปิดแข่งขันเรือยาว
วันนี้ 29  นายชัยวัฒน์  ลิมป์วรรณธะ  ผวจ.กาญจนบุรี ประธานเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2555  ชิงถ้วยประทานสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันฯ  โดยมี  พระครูอนุกูล กาญจนกิจ เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม ,พล.ต.ต.กมลสันติ  กลั่นบุศย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ,นายชูศักดิ์ แม้นทิม  นายสมาคมส่งเสริมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี,นายสะอาด ทั่นเส้ง ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.กาญจนบุรี ,นายศุภชาติ ถนอมมิตร ผอ.ร.ร.เทพมงคลรังษีฯ,หัวหน้าส่วนราชการ  และนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษีฯ ร่วมชมการแข่งขันฯ ประมาณ 1,000 คน  โดยคู่เปิดสนาม ระหว่าง  พรหลวงพ่อบ้านแหลม 2  ร่องน้ำแดง  กับ ธนูทอง  ร่องน้ำเงิน   ผลการแข่งขัน พรหลวงพ่อบ้านแหลม 2  เป็นฝ่ายชนะ  ที่ บริเวณริมน้ำ หน้าหอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
นายชัยวัฒน์ ผู้ว่าฯกล่าวว่า ประเพณีการแข่งขันเรือยาว ถือเป็นประเพณีการละเล่นในฤดูน้ำหลาก ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ เป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ที่สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย ในอดีตได้เป็นอย่างดี ในการร่วมแรง และความสามัคคี ในการกระทำกิจกรรมใดๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย จะเห็นได้ว่า การกระทำกิจใดๆในอดีตจะเน้นที่การร่วมแรง ร่วมใจ ละ ความสามัคคี จึงถือได้ว่า การแข่งขันเรือยาว ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม และประเพรีอันดีงามของไทย ที่ควรค่าแก่การรักษาให้อยู่คู่บ้านเมืองตลอดไป.

นางเบญจวรรณ  เปรมประยูร  นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เปิดเผยว่า   การแข่งขันเรือยาว แบ่งเป็น 2 ประเภท  คือ เรือยาวประเภท  ก  และ เรือยาวประเภท ข  รางวัลการแข่งขัน เรือยาว 30 ฝีพาย ประเภท  ก  รางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยประทานจากสมเด็จพระสังฆราช พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท  รางวัลรองชนะเลิศ  ถ้วยรางวัลชนะเลิศเกียรติยศ  พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท  รางวัลที่ 3  ถ้วยรางวัลชนะเลิศเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท และ  รางวัลที่ 4  ถ้วยรางวัลชนะเลิศเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท   ส่วนเรือยาว 30 ฝีพายประเภท ข  รางวัลชนะเลิศไม่มีถ้วย  มีเงินสด 10,000 บาท  รางวัลรองชนะเลิศ  เงินรางวัล 70,000 บาท  รางวัลที่3  เงินรางวัล 50,000 บาท และ รางวัลที่ 4  เงินรางวัล 3,000 บาท.
 // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.