ท่องเที่ยวรูปแบบสตรีทวิว
 


ท่องเที่ยวรูปแบบสตรีทวิว


ท่องเที่ยวรูปแบบสตรีทวิว

เว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในรูปแบบสตรีทวิว ที่มีวัตถุประสงค์ด้านการเผยแพร่วัฒนธรรม ศิลปกรรม สถาปัตยกรรมของไทยสู่สากลโดยใช้เทคโนโลยีรูปแบบสตรีทวิว ผู้ใช้งานสามารถเดินท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สำคัญของชาติ ที่เป็นจุดสนใจของชาวต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว พระราชวังดุสิต วัดอรุณฯ วัดสุทัศน์ วัดโพธิ์ และวัด หรือสถานที่สำคัญๆ โบราณสถาน สถาปัตยกรรมไทยโบราณ จิตรกรรมฝาผนัง เป็นต้น โดยสามารถเดินเข้าไปเที่ยวในตัววัด บริเวณรอบวัด ศึกษาเรียนรู้ศิลปกรรมไทย-จีนที่มีในโบราณวัตถุ โบราณสถานของไทย นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายใช้เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้นักเรียนในชนบทได้เรียนรู้สถานที่สำคัญของชาติโดยการท่องเที่ยวด้วยตนเองแบบเสมือนจริง เป็นการสนับสนุนการศึกษาและจะเป็นตัวเสริมในโครงการแท็บเล็ตของรัฐบาลได้ คลิก www.bangkokstreetview.in.th// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.