ครม.สมุย-ทุ่มพัฒนา4จว.อ่าวไทย

 


ครม.สมุย-ทุ่มพัฒนา4จว.อ่าวไทย


ครม.สมุย-ทุ่มพัฒนา4จว.อ่าวไทย
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 7998 ข่าวสดรายวัน


ครม.สมุย-ทุ่มพัฒนา4จว.อ่าวไทย


รายงานพิเศษการประชุมครม.ที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เป็นการ ประชุมครม.นอกสถานที่ที่ภาคใต้ ครั้งที่ 2 ต่อจาก จ.ภูเก็ต เมื่อกลางเดือนมี.ค.ที่ผ่านมาครั้งแรกเน้นพัฒนา 5 จังหวัดฝั่งอันดามัน คือ ภูเก็ต พังงา ระนอง ตรัง และ กระบี่แต่ครั้งนี้มุ่งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 4 จังหวัด คือ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุงการประชุมครม. กำหนดไว้วันที่ 22 ต.ค. แต่นายกฯ และคณะรัฐมนตรีกระจายกันลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. ก่อนที่ประชุมครม.จะพิจารณาอนุมัติโครงการที่เกี่ยวเนื่องต่อการพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวภารกิจของนายกฯ เที่ยวนี้ เริ่มวันที่ 20 ต.ค. รับฟังบรรยายสรุปความจำเป็นการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ฯ และตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างจากนั้นไปอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ ฟังบรรยายสรุปการประมาณการเตรียมการก่อสร้างประปา ความคืบหน้าการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านใต้ และโครงข่ายถนนเกาะ พะงัน ต่อด้วยตรวจสถานที่การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำธารประพาสวันที่ 21 ต.ค. ไฮไลต์ ประจำวัน คือ ลั่นฆ้องรณรงค์สนับสนุนพระบรมธาตุสู่มรดกโลกเมื่อเดินทางถึง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรี ธรรมราช นายกฯ กราบนมัสการ พระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัด และสักการะพระบรมธาตุอัญเชิญผ้าห่มรอบพระบรมธาตุ เสร็จแล้วลั่นฆ้อง ปักธงเปิดการรณรงค์สนับสนุนผลักดันพระบรมธาตุสู่มรดกโลก ในนามของรัฐบาลและชาวไทยทั้งประเทศ พุทธศาสนิกชนที่นุ่งขาวห่มขาวร่วมกันสวดอิติปิโส กึกก้องนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช จัดเตรียมของที่ระลึกมอบนายกฯ เป็นเหรียญพระพุทธสิหิงค์รมยา ด้านหน้าเป็นพระพุทธสิหิงค์ ด้านหลังเป็นพระธาตุจากนั้น นายกฯ กินมื้อกลางวันและร่วมรับฟังข้อคิดเห็นจากภาคเอกชนและผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตามโครงการ "นครศรี ดี๊ดี" ที่ร้านอาหารเขาพลายดำ รีสอร์ท อ.สิชล พร้อมรับมอบขวานทองฝีมือกลุ่มหัตถศิลป์นครศรี ธรรมราช เพื่อสื่อให้นายกฯ ช่วยดูแลขวานทองของไทยนอกจากนี้ จังหวัดยังมอบเสื้อซาฟารีตัดด้วยผ้ายกเมืองนครฯ สีฟ้า ลายดอกพิกุล ฝีมือกลุ่มแม่บ้านศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง อ.เชียรใหญ่ ให้ครม.เป็นที่ระลึกด้วยตกเย็น นายกฯ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ครั้งที่ 7/2555 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย เสร็จแล้วเป็นประธานประชุมร่วมกับคณะผู้ว่าฯ ภาคใต้ตอนบนวันที่ 22 ต.ค. นายกฯ เป็นประธานประชุมครม. ที่วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย จากนั้นเดินทางไปศาลาประชาคมพรุเฉวง และตรวจพื้นที่ก่อสร้างอาคารประตูระบายน้ำ ก่อนกลับกรุงเทพฯขณะเดียวกันรัฐมนตรีได้กระจายกันลงพื้นที่ ตรวจความคืบหน้าโครงการสำคัญของจังหวัดที่ดำเนินการไปแล้ว และนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของครม.ซึ่งมีโครงการหลักๆ 27 โครงการ ดังนี้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 5 โครงการ1.โครงการศึกษาความเป็นไปได้และการสำรวจ ออกแบบเบื้องต้นท่าอากาศยานนานาชาติดอนสัก2.โครงการปรับปรุงทางหลวงย่านชุมชน3.โครงการก่อสร้างทางคู่ขนาน ทางหลวงสายเอเชีย (สาย 41) เขตชุมชน4.โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตพื้นที่ (Core Zone) และเขตพื้นที่กันชน (Buffer Zone) เพื่อนำเสนอพระบรมธาตุฯ สู่มรดกโลก5.โครงการอาชีวศึกษาชุมพรเชิงบูรณาการสู่ประชา คมอาเซียนสุราษฎร์ธานี 9 โครงการ1.โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ท่องเที่ยวหาด เฉวง อ.เกาะสมุย2.โครงการขุดบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ อ.เกาะสมุย3.โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลเกาะเต่า4.โครงการบริหารการจัดการน้ำ (แก้มลิงทุ่งหัวสน)5.โครงการศูนย์บริหารจัดการสารสนเทศสำหรับนักท่องเที่ยว6.โครงการจัดการตั้งโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี7.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบในพื้นที่จัดสรรที่ดินทำกิน8.โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร9.โครงการบริหารจัดการขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมชุมพร 5 โครงการ1.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตาม พระราชดำริชุมพร2.พัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ (ศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่)3.โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่หนอง ใหญ่ ตามพระราชดำริ (ขุดลอกแก้มลิงหนองใหญ่)4.โครงการศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กว่า 4,100 โครงการ5.โครงการยกระดับคุณภาพกำลังคนอาชีวศึกษาเชิงบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียนนครศรีธรรมราช 5 โครงการ1.โครงการสมัชชาหมู่บ้าน/ชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด2.โครงการวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นมรดกโลก3.ขุดลอกคลองท่าชักเพื่อป้องกันอุทักภัยจังหวัด (หมู่ 2-9 ต.ท่าชัก อ.เมืองนครศรีธรรมราช)4.ก่อสร้างถนนสายชายทะเล-บ้านสี่กั๊ก ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา5.ก่อสร้างสะพานข้ามคลองชะอวด ต.ชะอวด ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราชพัทลุง 3 โครงการ1.โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการระบายน้ำ2.โครงการขุดลอกคลองเพื่อปรับประสิทธิภาพการระบายน้ำ3.โครงการปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อการระบายน้ำและป้องกันการกัดเซาะนอกจากโครงการพัฒนาอ่าวไทยที่จังหวัดต่างๆ นำเสนอครม.พิจารณา มาตรการรักษาความปลอด ภัยเป็นอีกเรื่องที่จังหวัดเตรียมการเป็นพิเศษโดย พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา รองผบ.ตร. ได้ลงพื้นที่มากำกับดูแลความเรียบร้อยด้วยตัวเองในส่วนของเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ที่คณะ นายกฯ ลงปฏิบัติภารกิจในวันแรก และในวันประชุมครม. รวมถึงเข้าพักเจ้าหน้าที่นำแผนกรกต 52 มาใช้ในการรักษาความปลอดภัยนายกฯ และคณะตลอดระยะเวลาที่เดินทางลงพื้นที่พล.ต.ท.ยงยุทธ เจริญวานิช ผบช.ภาค 8 สั่งระดมกำลังตำรวจจากทุกจังหวัดในบช.ภาค 8 ปฏิบัติงานร่วมกับสันติบาล ตชด. ชุดนเรศวร 261 กองบินตำรวจ ตำรวจทางหลวง ตำรวจน้ำ หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด ชุดปราบจลาจล และกองร้อยน้ำหวาน ทีมอารักขานายกฯโดยให้เจ้าของพื้นที่เป็นเจ้าภาพดูแลความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยและการจราจรพร้อมสั่งให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ หรือ ศปก.ภาค 8 เป็นศูนย์อำนวยการประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัยการรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมตำรวจเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไว้ขั้นสูงสุดด้านการเตรียมความพร้อมของ จ.นครศรีธรรมราช พล.ต.ต.รณพงษ์ ทรายแก้ว ผบก.ภ.นครศรีธรรมราช นำกำลังตำรวจจากทุกโรงพักในจังหวัด 3 กองร้อย ฝึกซ้อมและฝึกทบทวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสลายกลุ่มผู้ชุมนุมและควบคุมฝูงชน ไปล่วงหน้าแล้วขณะที่ พ.ต.อ.สมพงษ์ ทิพย์อาภากุล ผกก.สภ. เมืองนครศรีธรรมราช เตรียมกำลังตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ 800 นาย เป็นเจ้าหน้าที่ทั้งในเขตเมืองและพื้นที่รอบนอก รวมทั้งตชด. วางกำลังอารักขาตั้งแต่สนามบินจนถึงวัดพระธาตุทั้งในและนอกวัด พร้อมเสริมกำลังเต็มที่หากมีเหตุฉุกเฉิน รวมถึงกองร้อยปราบจลาจล ส่วนการอารักขาที่เขาพลายดำ อ.สิชล จะใช้กำลังจาก อ.สิชล และอ.ขนอม เป็นหลักหากมีการชุมนุมเกิดขึ้นให้ยึดหลักเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุม พร้อมติดตามสถานการณ์และประกบติดผู้ชุมนุมอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันเหตุรุนแรง


หน้า 3// //
Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.