นายกฯตรวจเยี่ยมพื้นที่บึงขุนทะเลเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จ.สุราษฎร์ธานี
 


นายกฯตรวจเยี่ยมพื้นที่บึงขุนทะเลเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จ.สุราษฎร์ธานี


นายกฯตรวจเยี่ยมพื้นที่บึงขุนทะเลเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จ.สุราษฎร์ธานี

นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่บึงขุนทะเลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และป้องกันควบคุมปัญหามลพิษทางน้ำ ที่บึงขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.