โตโยต้าไทย เรียก"คัมรี-โคโรลล่า-วีออส-ยาริส" เข้าตรวจสอบสวิตช์กระจกไฟฟ้า 1.6 แสนคัน
 


โตโยต้าไทย เรียก"คัมรี-โคโรลล่า-วีออส-ยาริส" เข้าตรวจสอบสวิตช์กระจกไฟฟ้า 1.6 แสนคัน


โตโยต้าไทย เรียก

นายวิเชียร เอมประเสริฐสุข  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ชี้แจงถึงกรณีการเรียกรถยนต์ คัมรี / โคโรลล่า อัลติส / วีออส / ยาริส ที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อนำกลับมาตรวจสอบสวิตซ์หลักที่ควบคุมกระจกไฟฟ้าด้านคนขับในรถรุ่นดังกล่าว เพื่อแสดงถึงความเอาใจใส่และความรับผิดชอบต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์
 

นายวิเชียร กล่าวว่า จากกรณีการเรียกรถดังกล่าวกลับมาทำการตรวจสอบและแก้ไขนั้น เกิดจากการที่เราได้รับแจ้งจากลูกค้าบางรายว่า สวิตซ์หลักที่ควบคุมกระจกไฟฟ้าด้านคนขับในรถยนต์รุ่นดังกล่าว บางครั้งเกิดความรู้สึกติดขัดในระหว่างการใช้งาน บริษัทฯจึงได้ทำการตรวจสอบรถยนต์และพบว่ามีอาการฝืดตัวของสวิตซ์หลักที่ควบคุมกระจกไฟฟ้าด้านคนขับในบางครั้งตามที่ลูกค้าแจ้ง ซึ่งสาเหตุเกิดจากการที่สารหล่อลื่นพิเศษที่อยู่ภายในสวิตซ์หลักที่ควบคุมกระจกไฟฟ้าของรถยนต์คันที่พบอาการฝืดตัวนั้น มีปริมาณน้อยเกินไป”


จากการตรวจสอบครั้งนี้ พบว่ารถยนต์โตโยต้าที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศไทย และเข้าข่ายต้องเข้ารับการตรวจสอบปัญหาดังกล่าวนั้น มีจำนวนทั้งสิ้น 160,907 คัน ได้แก่


1) คัมรี รุ่น 2.0L  จำนวน 830 คัน  ที่ผลิตตั้งแต่  มีนาคม 2549 – ธันวาคม 2551

2) โคโรลล่า อัลติส จำนวน 33,048 คัน ที่ผลิตตั้งแต่ กันยายน 2550 – ธันวาคม 2551

3) วีออส  จำนวน   87,753 คัน ที่ผลิตตั้งแต่ ตุลาคม 2549 – ธันวาคม 2551

4) ยาริส  จำนวน   39,276 คัน ที่ผลิตตั้งแต่  กุมภาพันธ์ 2549 – ธันวาคม 2551


 

“สำหรับกรณีนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพของรถยนต์โตโยต้า บริษัทฯจะดำเนินการออกจดหมายเรียนเชิญไปยังลูกค้า เพื่อให้นำรถกลับเข้ามาตรวจสอบและแก้ไขโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ซึ่งการเรียกรถกลับเพื่อมาตรวจสอบในครั้งนี้ถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์อันเป็นมาตรฐานของบริษัทโตโยต้าในการเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้รถยนต์” นายวิเชียร กล่าว// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.