ธนาคารกรุงเทพเจ๋ง คว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยมประจำปี 2555
 


ธนาคารกรุงเทพเจ๋ง คว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยมประจำปี 2555


ธนาคารกรุงเทพเจ๋ง คว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยมประจำปี 2555

ธนาคารกรุงเทพเจ๋ง คว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยมประจำปี 2555 ทั้ง ‘Best Bond House Award’ และ ‘Best Trade Finance Bank Award’...

นายสุรพันธ์ ปูรณคุปต์ ผู้จัดการฝ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ (ขวา) พร้อมนายขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า (ซ้าย) ผู้แทนธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลในงาน 6th Annual Best Financial Institution Award 2012 & 2nd Annual Corporate Award 2012 จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia ในโอกาสที่ธนาคารกรุงเทพ ได้รับการยกย่องในฐานะ ‘Best Bond House Award’ และ ‘Best Trade Finance Bank Award’ ประจำปี 2555 โดยรางวัล Best Bond House ได้รับการพิจารณาจากปัจจัยความโดดเด่นทั้งปริมาณและคุณภาพในธุรกรรมตราสารหนี้ที่ธนาคารรับประกันการจัดจำหน่าย รวมถึงบทบาทของธนาคารที่มีส่วนช่วยพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทย และรางวัล Best Trade Finance Bank ได้รับการพิจารณาจากการให้บริการที่สะดวก รวดเร็วในระดับมาตรฐานสากล สนองตอบความต้องการของลูกค้าธุรกิจส่งออกและธุรกิจนำเข้าทุกกลุ่ม ในการทำธุรกรรมด้านการค้า อีกทั้งยังสามารถให้คำปรึกษาแนะนำแก่ลูกค้าได้ในทุกกรณี มีแนวคิดที่แตกต่างจากการให้บริการในรูปแบบเดิมๆ ด้วยนวัตกรรมและช่องทางการให้บริการที่ทันสมัย

 // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.