อุตฯยานยนต์ไทยจุดพลุฉลองยอดผลิต2ล.คัน
 


อุตฯยานยนต์ไทยจุดพลุฉลองยอดผลิต2ล.คัน


อุตฯยานยนต์ไทยจุดพลุฉลองยอดผลิต2ล.คัน

altอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยแรง เตรียมจุดพลุฉลองยอดผลิตครบ 2 ล้านคันในเดือนพ.ย.นี้ พร้อมประกาศยอดผลิต 7 เดือนกว่า 1.2 ล้านคัน เฉพาะก.ค.เดือนเดียวสถิติสูงสุด ผลิต 2.1 แสนคัน 
 นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์  โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)เปิดเผยว่า ยอดประมาณการการผลิตรถยนต์ในเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2555 จะมีจำนวน 640,125 คัน เปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2555 ซึ่งมีจำนวน 625,828 คัน เพิ่มขึ้น 14,297 คัน หรือ 2.28% และเมื่อเปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2554 ซึ่งมีจำนวน 376,831 คันแล้ว เพิ่มขึ้น 263,294 คัน หรือ 69.87%
  ขณะที่ประมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ในเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2555 มีจำนวน 640,402 คัน เปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2555 ซึ่งมีจำนวน 710,188 คัน ลดลง 69,786 คัน หรือ 9.83%  และเมื่อเปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2554 ซึ่งมีจำนวน 482,144 คันแล้ว เพิ่มขึ้น 158,258 คัน หรือ 32.82%
  สำหรับปัจจัยสนับสนุนให้ยอดการผลิตรถยนต์และจักรยานยนต์ที่จะเติบโตนั้น เป็นผลมาจากค่ายรถยนต์มีการเร่งการผลิตเพื่อจะส่งมอบรถให้ทันกับความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนั้นในการส่งออกก็สามารถทำสถิติการส่งออกสูงที่สุดในรอบหลายปี โดยคาดว่าในวันที่ 30 พ.ย.นี้ อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยจะมีการเฉลิมฉลองยอดการผลิตรถยนต์ครบ 2 ล้านคันเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
  นายสุรพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในเดือนก.ค.ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศมีจำนวนทั้งสิ้น 131,646 คัน สูงสุดเป็นประวัติการณ์ เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว 80.6% ขณะที่ยอดขายตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2555 มีทั้งสิ้น 738,189 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 คิดเป็น 46.2% ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 187,771 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2554 คิดเป็น 5.45% ส่วนยอดขายตั้งแต่ มกราคม - กรกฎาคม 2555 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,293,798 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 คิดเป็น 2.77% 
alt  ด้านการผลิตพบว่าจำนวนรถยนต์ที่ผลิตในเดือนกรกฎาคม 2555 มีทั้งสิ้น 212,727 คัน ถือเป็นการทำลายสถิติสูงสุดอีกครั้งหนึ่ง โดยเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาคิดเป็น 44.48%  ขณะที่จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2555 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,270,365 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2554 คิดเป็น 32.63%
  โดยยอดการผลิตแบ่งออกเป็นการผลิตเพื่อส่งออกในเดือนกรกฎาคม 2555 ผลิตได้ 90,385 คัน เท่ากับ 42.49% ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม  2554 คิดเป็น 14.22% ส่วนเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2555 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 557,923 คัน เท่ากับ 43.92% ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ระยะเวลาเดียวกัน 13.3%
  ส่วนการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศพบว่าเดือนกรกฎาคม 2555 ผลิตได้ 122,342 คัน เท่ากับ 57.51% ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม  2554 คิดเป็น 79.63% และเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2555 ผลิตได้ 712,442 คัน เท่ากับ 56.08% ของยอดการผลิตทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2554 คิดเป็น 53.08%
 ด้านรถจักรยานยนต์พบว่าในเดือนกรกฎาคม 2555 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 278,734 คัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2554   คิดเป็น 4.51% แบ่งออกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 239,886 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2554  คิดเป็น 14.95% และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 38,848 คัน ลดลงจากปี 2554 คิดเป็น 53.31%
  ขณะที่ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2555 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,877,622 คัน ลดลงจากปี 2554 คิดเป็น 1.53% แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 1,584,685 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 คิดเป็น 15.14 % และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 292,937 คัน ลดลงจากปี 2554 คิดเป็น 44.78%
 ด้านการส่งออกพบว่าเดือนกรกฎาคม 2555 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปได้ 94,838 คัน ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมา เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2554 คิดเป็น 25.11% โดยคิดเป็นมูลค่าการส่งออก 46,337.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2554 คิดเป็น 37.02% ส่วนยอดส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2555 เพิ่มขึ้นจากปี 2554 คิดเป็น 15.73% มีมูลค่าการส่งออก 263,421.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา  25.32%
  ขณะที่ยอดส่งออกรถยนต์ -เครื่องยนต์- ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ ในเดือนกรกฎาคมพบว่ามีมูลค่ารวม 67,256.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2554 คิดเป็น 30.78%  และเมื่อมาดูยอดรวมตั้งแต่ มกราคม - กรกฎาคม 2555 พบว่า รถยนต์- เครื่องยนต์ - ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 390,529.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2554 คิดเป็น 23.38%
 ด้านรถจักรยานยนต์ในเดือนกรกฎาคม 2555 มีจำนวนส่งออก 64,801 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2554 คิดเป็น 38.07% โดยมีมูลค่า 2,435.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2554 คิดเป็น 25 % และในเดือน มกราคม - กรกฎาคม 2555 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 491,203 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากปี 2554 คิดเป็น 25.41% โดยมีมูลค่า 17,332.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 คิดเป็น 5.98%
   สรุปในเดือนกรกฎาคม 2555 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป  เครื่องยนต์  ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 70,287.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 คิดเป็น 28.22 ขณะที่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2555 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 414,652.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 คิดเป็น 21.66 %// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.