บ้านเอื้ออาทรย่านอุตสาหกรรมฮอต
 


บ้านเอื้ออาทรย่านอุตสาหกรรมฮอต


บ้านเอื้ออาทรย่านอุตสาหกรรมฮอต

บ้านเอื้ออาทรโซนอุตสาหกรรม เนื้อหอมหลัง ปรับเป็นเช่า เผยมีเอกชนหลายรายซื้อยกตึก ปรับปรุงปล่อยพนักงานโรงงานเช่าถูก ชี้ ย่านสมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร ฮอตจากเดิมขายไม่ออก ยันยังมีอาคารพร้อมขาย2.5หมื่นหน่วย

    
 นายชวนินทร์  พรหมรัตนพงษ์  ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขายการเคหะแห่งชาติ (กคช.)  เปิดเผย"ฐานเศรษฐกิจ"ว่าสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) สมัยรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  มอบการเคหะฯปรับ อาคารชุดบ้านเอื้ออาทรจากขายเป็นรูปแบบการเช่าเพื่อลดภาระหนี้ในช่วงที่ผ่านมานั้นล่าสุด อาคารดังกล่าวได้รับความนิยมจากลูกค้าจำนวนมาก โดยเฉพาะย่านพื้นที่อุตสาหกรรม ซึ่งจากการสำรวจพบว่า มีจำนวน 5,000  หน่วย  ซึ่งส่วนใหญ่มีบริษัทเอกชน เหมายกอาคารเพื่อนำไปปรับปรุง และปล่อยให้ลูกค้าเช่าประมาณ 1,200 - 1,500  บาทต่อห้อง 
 อย่างไรก็ดี โซนที่การเคหะฯ ปล่อยให้เหมาอาคารไปทำอาคารเช่านั้นเป็นอาคารที่อยู่โซนด้านหลังของโครงการในแต่ละพื้นที่โดยไม่ให้ประปนกับลูกค้ารายย่อยที่ซื้ออยู่อาศัยโซนด้านหน้า  ทั้งนี้กลุ่มผู้เช่าที่ทำงานโรงงานหากสนใจที่จะเปลี่ยนจากเช่าเป็นซื้อก็สามารถกระทำได้ แต่ต้องมาอยู่ที่โซนด้านหน้าซึ่งจะมีอาคารชุดรอการขายจำนวนมาก รวมถึง กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่อาศัยทำมาหากินกับลูกค้าที่อยู่อาศัยในโครงการจนมีรายได้ดีและเคยเช่าโครงการบ้านเอื้ออาทรอยู่ก็มาซื้อโครงการอยู่แบบถาวรเช่นกันโครงการบ้านเอื้ออาทร เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของคนจำนวนมากและเป็นแหล่งค้าขาย ทำให้เกิดเป็นสังคมใหม่ ที่อยู่ร่วมกันทั้งแหล่งที่พักอาศัย ชุนชน และแหล่งทำมาค้าขายของคนในขณะเดียวกัน
 โครงการบ้านเอื้ออาทรมีอาคารคงเหลือ  29,700  หน่วย ประกอบด้วยโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมขาย 25,000 หน่วย และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ 4,700  หน่วย(ข้อมูลตัวเลข 31 พฤษภาคม 2555)  ที่ผ่านมาทั้งนี้โซนของโครงการบ้านเอื้ออาทรในเขตกรุงเทพมหานคร การเคหะฯขายหมดแล้วที่มีเหลืออยู่จะเป็นโซนปริมณฑล อาทิ สมุทรปราการ , นครปฐม, สมุทรสาคร    ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโซนอุตสาหกรรม ส่วนบ้านเอื้ออาทร นนทบุรี และปทุมธานี ไม่มีปัญหาเรื่องการขายแต่ประการใดนอกจากการโครงการบ้านเอื้ออาทรแล้ว ล่าสุด ยังมีโครงการเคหะชุมชน ที่เอกชนสนใจ ไว้สำหรับขายอีกประมาณ 3,000 ยูนิต ทั้งนี้สำหรับเอกชนที่มาซื้อ จะทำการซื้อไปในลักษณะตามสภาพ หรือนำไปซ่อมแซมและปรับปรุงเองเพื่อขายก็สามารถทำได้  หรือนำไปให้เช่า// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.