ลดโลกร้อนกับ “โตโยต้า” เยือน “ชิราคาวาโก –โตเกียว” (ชมคลิป)
 


ลดโลกร้อนกับ “โตโยต้า” เยือน “ชิราคาวาโก –โตเกียว” (ชมคลิป)


ลดโลกร้อนกับ “โตโยต้า” เยือน “ชิราคาวาโก –โตเกียว” (ชมคลิป)

 

 

      บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำคณะเยาวชน ครู และตัวแทนจากเทศบาล กว่า 30 คน จากโครงการ “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 7” ไปทัศนศึกษาและอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ที่สถาบันสิ่งแวดล้อม โตโยต้า ชิราคาวาโก ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 26 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2555


      โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา เป็นกิจกรรมในลักษณะของการประกวดชุมชนต้นแบบและโรงเรียนต้นแบบ ที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชุมชนและในโรงเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเทศบาลเข้าร่วมโครงการ 152 เทศบาล 190 โรงเรียนใน 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย คัดเลือกจากใบสมัครได้ 20 โรงเรียน และ 20 ชุมชน 

 

      หลังจากนั้น คณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามประเมินผลและคัดเลือก ได้ผลงานที่โดดเด่น 3 อันดับแรก ในประเภทโรงเรียนได้แก่ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จ.กำแพงเพชร, โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จ.เชียงราย, โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม จ.นครพนม

 

      ประเภทชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านน้ำหลง เทศบาลตำบลสันโป่ง จ.เชียงใหม่, ชุมชนบ้านนามะพร้าว เทศบาลตำบลชะรัด จ.พัทลุง, ชุมชนบ้านป่าบุก เทศบาลตำบลแม่แรง จ.ลำพูน

 

      การเดินทางทัศนศึกษาในครั้งนี้ คณะเยาวชน ครูและตัวแทนจากเทศบาล เข้าเรียนรู้และอบรมความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่สถาบันสิ่งแวดล้อมโตโยต้า ชิราคาวาโก ทางตะวันออกเหนือสุดของเขตปกครองจังหวัดกิฟุ (Gifu) และเดินทางไปทัศนศึกษาต่อที่กรุงโตเกียวอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.