นับถอยหลังดีเดย์มาตรฐานยูโร 4
 


นับถอยหลังดีเดย์มาตรฐานยูโร 4


นับถอยหลังดีเดย์มาตรฐานยูโร 4

นายชัยยง กฤตผล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยความคืบหน้าการกำหนดรถยนต์มาตรฐานยูโรโฟร์หรือยูโร 4 ว่า ขณะนี้พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ให้รถยนต์ขนาดเล็กต้องได้มาตรฐานน้ำมันยูโร 4 ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้วและอยู่ระหว่างให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบเพื่อให้ ครม.ทูลเกล้าฯและประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าจะใช้เวลา 3-4 เดือนจากนี้ จะถือเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้แน่นอน

นายชัยยงกล่าวว่า กฎหมายฉบับนี้จะเพิ่มการควบคุมรถยนต์ให้ได้มาตรฐานตามน้ำมันยูโร 4 ตามเดิมบังคับใช้กับน้ำมันยูโร 3 เพื่อให้คุณภาพของอากาศดีขึ้น และสอดคล้องกับมติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นกฎหมายที่ควบคู่กับการประกาศบังคับใช้น้ำมันยูโร 4 ของกระทรวงพลังงาน ซึ่งปัจจุบันเลื่อนการประกาศใช้ตามกฎหมายเป็นเดือน ก.ค.นี้ จากกำหนดไว้วันที่ 1 ม.ค.ที่ผ่านมา “บริษัทรถยนต์รับรู้นโยบายของรัฐบาลมานาน จึงปรับเทคโนโลยีเพื่อรองรับทุกค่ายแล้ว โดยกฎหมายกำหนดให้บริษัทรถยนต์ที่ผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ออกสู่ตลาด หลังใบอนุญาตบังคับใช้ต้องเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันยูโร 4 แต่หากได้รับใบอนุญาตก่อนจะคงใช้เครื่องยนต์เก่าคือยูโร 3 ได้ แต่วันที่ 1 ม.ค. 2556 จะต้องปรับเครื่องยนต์เป็นน้ำมันยูโร 4 ทั้งหมด”

นายปฏิมา จีระแพทย์ ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ เปิดเผยว่า ภารกิจหลักที่สำคัญแรกที่ต้องเร่งดำเนินการ หลังจากเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ คือ การจัดทำแผนแม่บทพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2555-2559 ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน หลังจากที่ได้เลื่อนการจัดทำมา จากเดิมที่ต้องจัดทำให้เสร็จภายในเดือน ก.พ.เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมในปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.