เหรียญรุ่นแรกปี 2513 หลวงปู่แย้ม วัดตะเคียน (1)
 


เหรียญรุ่นแรกปี 2513 หลวงปู่แย้ม วัดตะเคียน (1)


เหรียญรุ่นแรกปี 2513 หลวงปู่แย้ม วัดตะเคียน (1)


// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.