จัดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเศวร
 


จัดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเศวร


จัดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเศวร
 

 
วันนี้ ( 24 เม.ย.)  ที่บริเวณพระบรมราชานุเสาวรีย์  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ตำบลดอนเจดีย์  อำเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  นายชัยวัฒน์  ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน  ได้ทำพิธีบวงสรวง ก่อนการเปิดงาน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในการทำยุทธหัสถี  โดย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อ  ในการกอบกู้เอกราช  เพื่อให้คนไทย  ได้อยู่อย่างเป็นสุขจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน

จังหวัดกาญจนบุรีจึงได้ร่วมกับ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประจำปี  2555 โดยมีการแสดงแสงสีเสียง การทำยุทธหัตถี การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด  และส่งเสริมการท่องเที่ยวไปในตัวด้วย  โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  24-30  เมษายน นี้
 // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.