พญาวัน...สืบชะตา-หล่อพระ เจียบ๊วย...แก้เคล็ดปีมังกรทอง
 


พญาวัน...สืบชะตา-หล่อพระ เจียบ๊วย...แก้เคล็ดปีมังกรทอง


พญาวัน...สืบชะตา-หล่อพระ เจียบ๊วย...แก้เคล็ดปีมังกรทอง

ศิษยานุศิษย์หามแห่ครูบาบุญคุ้ม.

เมษายน....ประเพณีของล้านนาถือว่าเป็น “พญาวัน”  ตามคติความเชื่อที่สืบสานกันมาอย่างยาวนาน ต่างพากัน ประกอบกิจอันเป็นมงคลพิธี อาทิ สืบชะตา-ต่อชะตา แห่ไม้ค้ำดวงฯลฯ ด้วยความเลื่อมใส....ให้ชีวีมีสุขไปตลอดศก

วัดโพธิสัตว์บรรพตนิมิต ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี เป็นศาสนสถานแห่งหนึ่ง แม้ว่าจะอยู่ในภาคตะวันตกของประเทศ แต่ก็สืบสานวัฒนธรรมจากล้านนาอย่างเคร่งครัด โดย  ครูบาบุญคุ้ม ปสันโน  เจ้าอาวาสก็  เอาฤกษ์พญาวัน.....ประกอบมงคลพิธี

O O O

ครูบาบุญคุ้ม มีถิ่นกำเนิดเป็นชาวอีสาน ที่จังหวัดยโสธร เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ เป็นสามเณร กับหลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดภูจ้อก้อ มุกดาหารสงฆ์กรรมฐานสาย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต แล้วจึงธุดงค์ไปถวายตัวเป็นศิษย์ หลวงปู่หล้า จันโท วัดป่าตองตึง เชียงใหม่ ซึ่งนอกจากศึกษาธรรมปฏิบัติแล้วยังเรียนรู้อารยธรรมล้านนาจนแตกฉาน...

....ด้วยความเลื่อมใสต่อภูมิปัญญาล้านนา จึงสืบสานเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ทุกๆปี ตั้งแต่ปริมณฑลโพธิสัตว์ฯแห่งยังเป็นป่ารกชัฏในอดีต กระทั่งเรืองรุ่ง ปัจจุบันเสมือนกับว่าสถานที่นี้เป็น....โสฬสกลางขุนเขา

O O O

พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปใหญ่.

พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปใหญ่.

พญาวันปีนี้คือเททองหล่อพระใหญ่ ในช่วงบ่ายโมง 39 นาที อันเป็น พระพุทธรูปปางมารวิชัยเนื้อเงินสูง 10 เมตร โดยจะเริ่มพิธีกรรมด้วยการบวงสรวง ตั้งแต่ 9 นาฬิกาตรง

...หลังจากเททองแล้ว จะต่อด้วย พิธีสืบชะตาตามฉบับดั้งเดิมของล้านนา เสร็จแล้วแห่พระเจ้าคำหลวง–ขอพรสรงน้ำพระธาตุ จากนั้นจึง สรงน้ำ ครูบากับสงฆ์ทุกรูปในวัด ขอพรชัยมงคล....จน ถึงพลบค่ำ

ผู้ศรัทธาเลื่อมใส.....หาก นุ่งห่มขาวเข้าร่วมพิธีกรรมจะได้รับแจกวัตถุมงคลจากมือครูบาบุญคุ้ม ฟรี.....เป็น มงคลพิธีพญาวัน!!!

O O O

พญาวัน...ถือว่าเป็นหนึ่งในวันสำคัญของประเพณี ปี๋ใหม่เมือง ถือว่าเป็นวันขลัง ต้องทำแต่ในสิ่งที่ดีๆ เป็นมงคล  เข้าวัดทำบุญและดำหัวผู้ใหญ่ที่เคารพ นับถือ โดยมีส่วนประกอบของคาบเวลาคือ 13 เมษายน ชาวบ้านเรียกว่า “วันสังขารล่อง” อันเป็นการเริ่มเทศกาล ให้หยุดทำงานเพื่อเตรียมเข้าสู่เทศกาล

14 เมษายนคือ วันเนา หรือ “วันเน่า” วันนี้จะขนทรายเข้าวัด และถือว่าเป็น วัน

ไม่เป็นมงคล ห้ามโกรธหรือด่าทอกัน จะทำให้เกลียดชังกันข้ามปี บางที่ก็เรียกว่า “วันดา” คือจัดเตรียมอาหารทำบุญในวันรุ่งขึ้น คือ พญาวัน

พญานาคจำลองที่วัดโพธิสัตว์ บรรพตฯ.

พญานาคจำลองที่วัดโพธิสัตว์ บรรพตฯ.

ล่วงถึง 16 เมษายน เป็นวันปากปี๋ คือการเริ่มต้นศกใหม่ ตั้งแต่วันนี้พญานาคชุดใหม่จะเริ่มทำหน้าที่คือให้น้ำ ส่วนจะแบ่งไปที่ป่าหิมพานต์ มหาสมุทร และโลกมนุษย์ แห่งละกี่ห่าก็ว่ากันไป.....และจะมากันกี่ตัว ก็เป็นไปตามการคำนวณของโหราจารย์ในแต่ละปี

ซึ่ง...วัดโพธิสัตว์บรรพตนิมิต มีการจำลองพญานาค ขึ้นหลายตัว  เพื่อให้ผู้ศรัทธาได้พลังบารมี...!!

O O O

ตามคติความเชื่อของคนไทยในพลังศักดิ์สิทธิ์ของพญานาคนั้น  ก็เทียมเท่ากับชาวแผ่นดินใหญ่ ที่เลื่อมใสต่อพญามังกร ซึ่งได้แผ่ขยายวงกว้างไปทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะในปีนี้ เชื่อว่าเป็น ปีมังกรทอง ซึ่งเริ่มนับศกมาตั้งแต่วันตรุษคือ 28 มกราคมเป็นต้นมา

และ....ด้วยศรัทธาที่ไร้ขอบเขต “มังกร” จึงมิได้อยู่กับความเลื่อมใสเฉพาะในศาลเจ้า หรือวัดจีนเท่านั้น ได้ขยายออกกว้างแทรกเข้าไปทั้งในพราหมณ์ พุทธ และลัทธิอื่นๆ ซึ่งก็มีหลายสถานที่นำมาสร้างเป็นเครื่องรางของขลัง

เจียบ๊วยที่วัดสุทัศน์.

เจียบ๊วยที่วัดสุทัศน์.

ดั่งที่....วัดสุทัศนเทพวราราม เสาชิงช้า กทม. ก็มี  “เจียบ๊วย” วางไว้ให้ผู้เลื่อมใสเช่าและบูชาเช่นกัน

O O O

ตามความเชื่อของจีนโบราณ จะ มีสัตว์ที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ 4 ชนิด คือ มังกร กิเลน หงส์ เต่า โดยให้ความศรัทธาว่า มังกร หรือที่เรียกกันว่า “เล้ง– เล่ง–หลง–หลุง” ตามแต่ละสำเนียงของท้องถิ่นนั้นอยู่เหนือชั้นกว่าสัตว์ชนิดอื่นใด ก็มีเพียงสมัยพระนางชูสีไทเฮาเท่านั้นที่สร้าง...หงส์อยู่เหนือมังกร...!!

เจียบ๊วย....เป็นหนึ่งในวัตถุมงคล ซึ่งถือว่าเป็น ทายาทหนึ่งในเก้าของพญามังกร โดยมี หัวเป็นมังกร อันมีความหมายถึงความสูงส่ง มีอำนาจวาสนา ความเป็นใหญ่เป็นโต อุดมด้วยทรัพย์ และ มีพลังคุ้มครองที่เหนือจากสิ่งที่ชั่วร้าย ส่วน ตัวลักษณะเป็นเต่า อันเป็นสัญลักษณ์ของการยั่งยืน แข็งแรง อดทน และขยันหมั่นเพียร

O O O

ราชวงศ์ถัง....ซึ่งครองราชย์จีนมายาวนานถึง 299 ปี (พ.ศ.1161 ถึง 1450) เป็นช่วงที่จีนรุ่งเรืองในอารยธรรมสุดขีด (ในยุคนี้ได้ส่งพระถังซำจั๋งไปสืบสานพุทธศาสนา) ได้ให้ความเลื่อมใสเจียบ๊วยเป็นที่รวมสูงสุด

เจียบ๊วยที่พระราชวังปักกิ่ง.

เจียบ๊วยที่พระราชวังปักกิ่ง.

จักรพรรดิหลีเอี๋ยน ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ถัง สร้างเจียบ๊วยด้วยโลหะเนื้อสำริดไว้ที่หน้าพระราชวังปักกิ่ง เชื่อว่าเนื้อโลหะธาตุจะเป็นพลังเสริมให้ศักดิ์สิทธิ์ แม้สิ้นราชวงศ์ถังแล้ว ปัจจุบันชาวจีนยังให้ความเลื่อมใส ศรัทธาต่อสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ตัวนี้อยู่

ดร.อภิระมณี พรโชคฤดี ได้ศึกษาโบราณคดีของจีนอย่างลึกรู้ซึ้งถึงเทพเจ้า มังกรกับเต่า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีพลังที่แตกต่างกัน เมื่อมาอยู่ในร่างเดียว

สิ่งเด่นๆจะผนึกเป็นหนึ่งเดียว ยิ่งสร้างด้วยโลหะและได้เข้าพิธีกรรมปลุกเสกด้วยคาถาอาคมแล้ว ยิ่งจะเพิ่มพลังความขลัง....มีความรุ่งเรืองอย่างปาฏิหาริย์

ดร.อภิระมณี.

ดร.อภิระมณี.

O O O

โดยเฉพาะปีนี้....เป็นปีมะโรง หรือ ปีมังกรทอง ซึ่ง ซินแส จีนหลายท่าน หลายตำราทายทักว่า ผู้ที่เกิดปีฉลู มะโรง มะแม จอ เป็นปีชง หรือปะทะ อาจมีภัยพิบัติเกิดขึ้นในวิถีชีวิตแห่งปี (เริ่มตั้งแต่ตรุษจีนเป็นต้นมา)...ต้อง บูชาเจียบ๊วยเป็นการแก้เคล็ด

วิกฤติเป็นโอกาส จึงเป็นช่วงอันดีที่.....จะได้มีของศักดิ์สิทธิ์ไว้บูชา...!!!


ก้อง กังฟู// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.