สมโภชหลวงปู่หลิวขี่เต่า ฉลองตรุษจีน-วัดไร่แตงทอง
 


สมโภชหลวงปู่หลิวขี่เต่า ฉลองตรุษจีน-วัดไร่แตงทอง


สมโภชหลวงปู่หลิวขี่เต่า ฉลองตรุษจีน-วัดไร่แตงทอง


// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.