พระราชทานเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่ศรี 14ม.ค.นี้
 


พระราชทานเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่ศรี 14ม.ค.นี้


พระราชทานเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่ศรี 14ม.ค.นี้
ร้อยเอ็ดเร่งสร้าง เมรุชั่วคราว "สู จิตกาธาน" ในพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่ศรี มหาวีโร ณ วัดประชาคมวนาราม โดยพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 14 ม.ค.เวลา 16.00 น. ...

นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวถึง การเตรียมงานพระราชทานสรีระสังขารพระเทพวิทธิมงคล (หลวงปู่ศรี มหาวีโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่ากุง ศิษย์รุ่นสุดท้ายของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งละสังขารตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 54 ด้วยโรคหัวใจรั่ว และโรคชรา สิริอายุได้ 94 ปี 3 เดือน 13 วัน ว่า ที่ผ่านมาได้รับหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 30 ธ.ค. 54 จาก นายประยูร ผ่องแผ้ว รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทนราชเลขาธิการ ความว่า อ้างถึงหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 21 ก.ย. 54 ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพระราชทานเชิญเสด็จฯ ไปพระราชทานเพลิงศพ พระเทพวิสุทธิมงคล (ศรี มหาวีโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง) ณ เมรุชั่วคราววัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ระหว่างวันเสาร์ที่ 14 – 16 ม.ค. 55 เวลา 16.00 น. วัน และเวลาใด สุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ความแจ้งแล้วนั้น ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปในการนี้ ซึ่งทรงกำหนดจะเสด็จฯ ในวันเสาร์ที่ 14 ม.ค. 55 เวลา 16.00 น. และประทานอนุญาตให้บันทึกภาพและวีดิทัศน์ในโอกาสดังกล่าว 

ขณะที่นายพิบูลย์ แพนพา นายอำเภอศรีสมเด็จ กล่าวว่า ขณะนี้บรรดาช่างก่อสร้าง เมรุชั่วคราว "สู จิตกาธาน" เพื่อประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ กำลังเร่งมือทั้งเวลากลางวันและกลางคืน เหลือเพียงการตกแต่งเท่านั้น คาดว่าจะทันวันประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ ทั้งนี้ เมรุชั่วคราวสร้างจากทรัพย์ศิษยานุศิษย์ทั้งที่อยู่ในประเทศ และต่างประเทศ และผู้เคารพนับถือหลวงปู่ศรี มหาวีโร พากันบริจาคสร้างเป็นเงินจำนวนกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งเมรุชั่วคราวนี้ หลังจากพิธีพระราชทานเพลิงศพ และประกอบพิธีสามหาบเก็บอัฐิแล้ว จะใช้เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงประวัติของหลวงปู่ศรี มหาวีโร ให้พุทธศาสนิกชน  และอนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้ต่อไป.


// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.