อัญเชิญพระพุทธรูปคู่เมือง9องค์ เปิดให้สักการะวันขึ้นปีใหม่
 


อัญเชิญพระพุทธรูปคู่เมือง9องค์ เปิดให้สักการะวันขึ้นปีใหม่


อัญเชิญพระพุทธรูปคู่เมือง9องค์ เปิดให้สักการะวันขึ้นปีใหม่


// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.