เกมส์WW2 Commander
 เกมส์WW2 Commander

Game Flash ทั้งหมด

1. เมทส์เล่น  คุณจะต้องนำทหารของคุณลุยฝ่าดงสงครามให้ได้ ซึ่งจะมีคำสั่งให้เลือกว่าคุณจะให้ลูกน้องคุณรบแบบใด

เกมส์นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลดเกมส์..50....นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.