เกมส์ Spongebob Pyramid Peril
 เกมส์ Spongebob Pyramid Peril

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
เมทส์เล่น

วิธีการเล่น  โดดเก็บสีพื้นให้เป็นของเราให้หมดทุกช่อง แล้วจะผ่านด่านได้

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games  15  นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.