เกมส์ PegSolitaire
 เกมส์ PegSolitaire

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
เมทส์  คลิกบอลให้ข้ามกันบอลจะหายไป แต่ต้องวางแผนให้ดีเพราะต้องข้ามบอลจนเหลือลูกสุดท้ายลูกเดียวจึงจะผ่านด่านได้

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games 1   นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.