เกมส์ ฝึกกังฟู
 เกมส์ ฝึกกังฟู

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
เมทส์  คลิกที่หน้าอาจารย์ แล้วดูอาจารย์สาธิตให้ดู จำไว้  เมื่อจำท่าอาจารย์สอนได้แล้วเราก็เลือกท่าที่อาจารย์สอนทำให้เหมือนโดยใช้เมทส์เลือกช่องท่ากังฟูต่างๆที่มีให้เลือกหลายช่องโดยเอาเมทส์ชี้เพื่อดูท่านั้นๆก่อนเมื่อแน่ใจแล้วค่อยคลิกซ้ายเลือกท่านั้น

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games  15  นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.