เกมส์ ANIME MACHINE
 เกมส์ ANIME MACHINE

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
เมทส์  จับสัตว์ใส่ยานนาฬิกา  ซึ่งสัตว์แต่ละตัวจะบอกว่าจะขึ้นยานเวลากี่โมงให้ดูตัวเลขให้ใกล้เคียงกับยานนาฬิกานั้น

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games   6 นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.