เกมส์ ตากสื้อผ้า
 เกมส์ ตากสื้อผ้า

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
เมทส์  คลิกเอาผ้าที่เครื่องซักผ้า กดคลิกซ้ายค้างไว้ แล้วลากเสื้อผ้า มาเก็บวางไว้ที่หนีบผ้าตากแดด  เวลาลมมาให้จับผ้าไว้เดี๋ยวหลุดโดยคลิกซ้ายที่ผ้าที่ตากไว้  เวลาฝนมาให้เอาร่มมากาง  เวลาผ้าแห้งให้คลิกที่ผ้าเอาออกมาเก็บ

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games  7  นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.