เกมส์ Estate Tycoon
 เกมส์ Estate Tycoon

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
เมทส์   คุณจะต้องแสดงเป็นนักซื้อขายบ้านที่ดิน   ซึ่งคุณจะต้องซื้อบ้านราคาถูกก่อน เมื่อราคาบ้านที่ซื้อมาสูงขึ้นก็ขายทิ้ง แล้วไปซื้อหลังใหม่ และก็ขายทิ้ง ซื้อใหม่ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีเงินสะสมประมาณ 10000 หมื่น เราจึงจะซื้อบ้านในฝันของเราได้

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games  7  นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.